Skip to Content

Sdílení a spolupráce

Svoji práci můžete sdílet v rámci interního týmu nebo celé komunity. S kolegy můžete efektivně spolupracovat na projektech, sdílet s nimi analytické pracovní postupy a nebo jim jednoduše představit výsledky své práce užitečným způsobem.

Sdílení

Díky pokročilým možnostem přímého sdílení analytických modelů, pracovních postupů a mapových podkladů bude spolupráce vašeho týmu mnohem rychlejší a efektivnější. Sdílení je možné nastavit na konkrétní osoby nebo na celou organizaci. Výsledky své práce však můžete zpřístupnit i široké veřejnosti.

Integrace napříč organizací

 

Zpřístupněním analytických nástrojů a modelů svým kolegům podpoříte nasazení GIS v celé organizaci. Jako šablony lze předem připravit také celé pracovní postupy, čímž je zajištěno, že i velký tým pracuje s daty stejným způsobem. Automatickým spouštěním analytických a aktualizačních skriptů zajistíte, že všichni budou mít k dispozici správná a aktuální data.

 

 

Vyprávění příběhů

Algoritmy a analýzy vám umí poskytnout odpovědi, ale až jejich správné zasazení do kontextu a interpretace jsou hnací silou potřebné změny. Pomozte těm, kteří rozhodují, získat z vaší analýzy maximum. Proměňte nudné analýzy v poutavé příběhy a pomocí interaktivních webových aplikací zahrnujících text, obrázky a videa sdílejte své příběhy s kolegy, klienty i veřejností.

Poznejte mapy s příběhem