Velká data a strojové učení

Využijte distribuované výpočty a další možnosti moderního IT.

Díky distribuované architektuře ArcGIS přeměníte velké objemy prostorových dat na srozumitelné informace. V reálném čase tak můžete zobrazovat a analyzovat data ze senzorů, sociálních sítí nebo internetu věcí. Pro řešení složitých prostorových úloh lze vaše analýzy navíc snadno integrovat i do modelů strojového učení a AI.

Vizualizace a analýza velkých dat

Díky automatické agregaci můžete velká data zobrazovat přímo v reálném čase, nebo je s využitím distribuovaných výpočtů podrobit analýze, která by jinak byla příliš časově náročná. Připraveny jsou i pokročilé regresní nástroje sloužící k nalezení vztahů mezi soubory dat a předpovídání budoucích událostí.

Analýza snímků a rastrů

Distribuované zpracování a hluboké učení mají své místo i při práci s velkými objemy rastrových dat. Využít je můžete například pro detekci objektů, klasifikaci snímků nebo pro analýzu terénu a detekci změn.

Analýzy v reálném čase

Díky ArcGIS můžete při práci s prostorovými daty používat nejmodernější algoritmy, vytvářet efektivní modely strojového učení, trénovat výkonné prostorové predikční modely nebo hledat přirozené shluky na základě prostorového rozložení a podobnosti atributů. To vše navíc i nad daty vznikajícími v reálném čase.

Hluboké učení

Vytvářejte sofistikované modely, které se učí z obrovského množství dat a řeší problémy novými způsoby. Díky metodám hlubokého učení je možné efektivně omezit lidské chyby, zvýšit šance na nalezení těžko viditelných objektů či vylepšit jasnost a možnou úroveň přiblížení svých snímků.

Integrace

Nástroje pro strojové učení, které jsou v rámci softwaru ArcGIS již obsažené, je možné dále rozšířit o libovolný balík nebo framework, včetně scikit-learn, TensorFlow, R, IBM Watson a Microsoft AI.