Vizualizace a zkoumání dat

Podívejte se na data v novém kontextu.

Zkoumáním prostorových vztahů v datech můžete nalézt doposud skryté vzorce a trendy, identifikovat odlehlé hodnoty nebo anomálie. Prozkoumejte tedy svá data a ujistěte se, že jsou vaše otázky a hypotézy správné.

Mapová analýza

Zobrazte svá data v analytické mapě, prozkoumejte je a najděte v nich nové informace. Propojte různá data a zjistěte, jak se vámi zkoumané jevy překrývají a co je spojuje. Vizualizovat přitom můžete prostorové vztahy ve 2D i 3D. V rámci jedné mapy si tak snadno ověříte své předpoklady nebo vyhodnotíte výsledky dřívějších analýz.

Tvorba interaktivních grafů

Mapy můžete doplnit o poutavou infografiku a dynamické grafy. Ty budou se zdrojovými daty propojené, a tedy stále aktuální. Porovnávat můžete distribuci a četnost jednotlivých jevů a zkoumat nejrůznější vztahy a korelace. Díky tomu lépe pochopíte, jaký vliv na ně mají změny v čase nebo ve vzdálenosti. Pomocí grafů můžete interpretovat i výsledky analýz.

A collection of nine colorful charts, including bar charts, scatter plots, and pie charts

Animace

Pro vizualizaci můžete využít nástroje vyvinuté speciálně pro animaci časových řad, 3D průletů nebo tvorbu dynamických map v reálném čase. Zobrazit tak lze trendy na základě historických dat, ale i ty, které se dějí právě teď.