Pozorujte svět jinak

Snímkování a DPZ

Družicové a letecké snímky jsou díky své aktuálnosti a schopnosti zachytit detailní obraz území rozšířeným a oblíbeným zdrojem dat pro GIS. Zpracováním snímků v GIS totiž můžeme z každého pixelu získat více informací a přeměnit statické snímky na dynamickou digitální reprezentaci zkoumaného území.

Díky tomu, že snímky dokážou během jediného okamžiku zachytit situaci na mnoha kilometrech čtverečních, jsou mnohdy nejlepším zdrojem dat. Mohou být využity například při mapování a řešení přírodních katastrof (požáry, povodně, znečištění) nebo v oblasti ochrany životního prostředí (poškození lesa, vegetační stres), zemědělství a lesnictví (mapování zemského pokryvu a typu zemědělských plodin, plánování těžby dřeva) či v mnoha dalších oborech (např. geologickém mapování).

Komplexní systém pro práci s rastry

Všechny pracovní postupy spojené se snímkováním a DPZ v jednom prostředí – od plánování letů dronů po trénování modelů a metody hlubokého učení.

Geografický přístup a snadná integrace dat

Kombinací s dalšími geodaty vytvoříte ještě komplexnější pohled na zájmové území, kterému tím můžete lépe porozumět.

Další možnosti využití dat DPZ

S ArcGIS získáte přístup ke všem nástrojům pro správu dat, mapování a analýzu, které potřebujete při práci s rastry.

Letecká fotografie pohoří se silnicí
Družicový snímek Oka Sahary

Podívejte se na svět z jiné perspektivy

Data dálkového průzkumu Země jsou díky své schopnosti zachytit svět z jiné perspektivy nenahraditelným zdrojem informací.

Objevte nový způsob, jak můžete pracovat s rastrovými daty


Dostupná data

Vlastní data můžete kombinovat s dalšími důvěryhodnými zdroji dostupnými prostřednictvím portálu ArcGIS Living Atlas of the World, nebo i komerčně dostupnými snímky. Můžete je snadno použít jako zdroj informací ve svých analýzách nebo na jejich podkladu připravit poutavé prezentace tematických dat.

Prozkoumejte dostupné snímky
Satelitní snímek pobřeží

Správa vašich snímků a rastrových dat

Se snímky můžete pracovat jako s místními soubory, webovými službami nebo k nim přistupovat v cloudovém úložišti. Využitím metadat můžete efektivně katalogizovat i rozsáhlé soubory družicových snímků a samozřejmostí je kontrola uživatelských práv i možnost využít interní infrastrukturu organizace či kompletní SaaS řešení.

Zajištění dostupnosti vašich snímků

Můžete sdílet různé typy obrazových produktů, jako jsou klasifikace zemského pokryvu, ortofotomapy či mozaiky a nástroji ArcGIS je hned vizualizovat a analyzovat. 

Škálovatelné prostředí

V ArcGIS můžete pracovat s jakýmkoliv objemem rastrových dat. Nástroje pro správu snímků lze totiž škálovat v rámci desktopu i cloudu (např. na Amazon Web Services nebo Microsoft Azure).

Více o možnostech správy dat
Tři snímky jezera z dálky, z blízka a s barevně odlišenou orientací svahů

Mapování v reálném čase

Přeměňte snímky ze satelitů, letadel i dronů v přesné mapy a modely. Vytvoříte z nich ortomozaiku, terénní a výškové modely, mračna bodů i 3D modely. Můžete tak například zpracovat šikmé snímky budov a připravit z nich 3D model města nebo zkoumat specifická pásma indikující zdraví vegetace.

Díky ArcGIS máte na jednom místě k dispozici vše, co potřebujete k získání, zpracování, sdílení a extrahování informací z vašich snímků.

Poznejte ArcGIS Drone2Map
Šikmý snímek velké budovy

Analýzy a AI

V ArcGIS můžete analyzovat data v libovolném měřítku a rozsahu. Využijte výkonné analytické nástroje a kombinuje je s umělou inteligencí. Použijte předem připravené modely k rychlejší analýze velkých objemů dat, automatizaci rozpoznávání tvarů a vzorů nebo při extrahování náhledů – nebo si upravte vlastní.

Možnosti GeoAI oceníte také při extrakci prvků, detekci změn a analýze časových řad. To vše můžete provádět na různých typech dat včetně těch lidarových, radarových či full-motion videa.

Více o nástrojích pro analýzy
Analýza snímku z dronu

Vizualizace

Vedle nástrojů pro správu a analýzu rastrových dat nabízí ArcGIS také bohaté možnosti jejich vizualizace a publikace. Se snímky lze pracovat v desktopové aplikaci stejně jako ve webovém prohlížeči. Svým kolegům či veřejnosti můžete připravit interaktivní aplikace a reporty, které jim umožní prohlížet a interpretovat snímky, a díky tomu přijmout správnější rozhodnutí.

ArcGIS Image Analyst
ArcGIS Excalibur
Mapa USA zobrazující proudění větru

Poznejte možnosti analýz rastrových dat


Využijte informace obsažené v rastrových datech

Informace ukryté v rastrových datech mohou být daleko obsáhlejší, než jste čekali. Prozkoumejte každý pixel a objevte tak vztahy mezi jednotlivými prvky a objekty na snímku. Níže je uvedeno několik příkladů analýz, které můžete s rastrovými daty provádět.

Příklady interpretace a vizualizace rastrových dat


Využijte výsledky analýz na maximum

Webové a desktopové aplikace ArcGIS vám umožní efektivní interpretaci a vizualizaci vašich snímků i výstupů z analýz.

Flexibilní nasazení

Díky ArcGIS můžete s rastry pracovat v desktopových aplikacích, v cloudu nebo v rámci vašeho celopodnikového systému.

Previous
Next

Kontaktujte nás

Chcete se zeptat na další podrobnosti?

Napište nám

Můžete nám také zavolat

224 190 511