DTM Connect

Pracujte s daty Digitální technické mapy ČR ve vašem GIS bez starostí.

Poptat DTM Connect
Vyzkoušet DTM Connect

Jak naše řešení funguje?

Digitální technická mapa České republiky (DTM ČR) je centrální systém pro správu a využívání údajů o technické infrastruktuře pro území celé ČR. Pomáhá nejen státní správě a samosprávě při územním plánování a stavebním řízení, ale je k dispozici také vlastníkům pozemků, stavebníkům a celé široké veřejnosti.

K DTM ČR se přistupuje zejména prostřednictvím Informačního systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS), jehož provozovatelem je Český úřad zeměměřický a katastrální.

Naše řešení poskytuje nástroje pro stažení dat DTM z Informačního systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) do ArcGIS a jejich nahrání zpět. Po načtení dat DTM do prostředí ArcGIS s nimi můžete pracovat stejně, jako s jakýmkoli jiným zdrojem dat. Můžete je využít k libovolným analýzám a vizualizacím (i ve 3D), při jejich správě a editaci se můžete spolehnout na pokročilé nástroje hlídající jejich topologickou správnost a díky mobilním aplikacím je samozřejmě můžete vzít i do terénu.

Podívejte se na video

Základní funkce DTM Connect

Previous
Next

Vytvoření datového modelu

DTM Connect dokáže vytvořit datový model v geodatabázi na základě definičních souborů XSD Jednotného výměnného formátu DTM. Těmito soubory je řízena také verze datového modelu.

Pro potřeby exportu se vytvoří datový model rozšířený o atribut určující stav prvku (insert, update, delete).

Import dat pomocí služeb IS DMVS

DTM Connect umožňuje import stavových i změnových dat. Pokud nechcete importovat všechna data, můžete si vybrat, jaká data se budou importovat (ZPS, DI nebo TI). Lze konkrétně vybrat třídu prvků (např. osa pozemní komunikace) nebo rovnou celou kategorii (např. Dopravní stavby).

Nástroj umožňuje pravidelnou aktualizaci dat, tak jako např. VFR Import.

Import dat lze prostorově omezit (konkrétní obec, více obcí či celý kraj) a nástroj umožňuje také obohacení již existujících dat o další třídy prvků nebo kategorie. (Stávající a importovaná data musí být platná ke stejnému datu.)

Import XML souborů JVF DTM

DTM Connect umožňuje import XML souborů, které jsou v odpovídající verzi Jednotného výměnného formátu DTM – například změnového souboru, který dodal geodet.

Pokud je obsahem souboru pouze změna atributu prvku bez zadané geometrie, nástroj vyhledá geometrii v místní geodatabázi.

Export

DTM Connect umožňuje exportovat data z datového modelu DTM (datový model pro export) do XML souboru dle specifikace JVF DTM.

Nástroj také umožňuje odeslání stavových/změnových souborů XML na editační služby IS DMVS. Odpovědi služeb budou uživateli vypsány a nástroj si do tabulky v datovém modelu uloží ID požadavku a žádosti pro evidenci.

Nástroj také umožňuje uživateli volat službu pro zjištění stavu zpracování zaslaného požadavku. Pokud by byl požadavek odmítnut a došlo k chybě, nástroj lokálně uloží reporty vrácené službou.

Nástroj umožňuje evidovat předaná data s časovou stopou předání.

Stáhněte si projekt do ArcGIS Pro

Pro ulehčení práce s daty DTM v prostředí ArcGIS Pro jsme pro vás připravili ke stažení mapovou kompozici ve formátu APRX. Mapová kompozice vychází ze značkového klíče objektů DTM zveřejněného na stránkách ČÚZK a obsahuje symbolizované vrstvy odpovídající třídám prvků datového modelu DTM v Esri geodatabázi. Pro využití nad vašimi daty je nutné mapové vrstvy namapovat na datový zdroj.

Upozorňujeme, že mapový projekt je distribuován volně a není součástí licence DTM Connect. Jakékoli použití mapového projektu je bez záruky a není k němu poskytována služba technické podpory.

Stáhnout projekt APRX

Opravené soubory XSD pro JVF DTM 1.4.3

Pokud se setkáváte s problémy ve verzi JVF DTM 1.4.3 při validaci odeslaných dat, připravili jsme pro vás „opravené“ soubory XSD definující verzi JVF DTM 1.4.3. Balíček ZIP obsahuje adresářovou strukturu se soubory XSD, z nichž jsme některé upravili, aby souhlasily s názvy, které jsou nyní chybně napsány v souboru index_data.xsd, jenž je využívám validátorem na ČÚZK. 
Oprava proběhne od nové verze JVF DTM, která zatím nemá stanovený termín vydání.

Jedná se o úpravu názvu několika objektů:

  • ObjektStokoveSiteBod na ObjektstokoveSiteBod,
  • ObjektStokoveSitePlocha na ObjektstokoveSitePlocha,
  • OPElektrickeSite na OPObjektuElektrickeSite,
  • UlozneMistoTezebnihoOdpaduPlocha na UlozneMistoTezebnihoOdpaduPlochau.

Pokud s těmito soubory nepracujete, balíček s opravenými XSD soubory nepotřebujete.

Stáhnout XSD JVF DTM 1.4.3

  • Stažený ZIP rozbalte a umístěte do složky dle kapitoly 5.2 dokumentace DTM Connect. Poté restartuje ArcGIS Pro. Změna XSD souborů bude mít ale důsledky, pokud již máte vytvořený datový model nebo uložené nastavení, v němž máte jeden z těchto objektů vybraný.
    • Pokud již máte datový model (platí pro všechny GDB – jak pro nová data, tak pro referenční GDB), vytvořte si nový datový model nebo si manuálně upravte názvy tříd prvků, které prošly změnou. (Např. OPElektrickeSite na OPObjektuElektrickeSite a OPElektrickeSite_OblastKI na OPObjektuElektrickeSite_OblastKI.)
    • Pokud máte v jakémkoli nastavení uložen jeden z těchto objektů, proveďte restart nastavení, než budete soubory XSD měnit.

Chcete si DTM Connect vyzkoušet?

Řešíte problematiku DTM ČR?

S DTM Connect budete moci pracovat s daty DTM ČR v systému ArcGIS.

Odeslat poptávku na DTM Connect

Rádi vám odpovíme na vaše dotazy

Chcete se zeptat na další podrobnosti?

Napište nám

Napište na Esri Community

Otázky k DTM Connect

Můžete nám také zavolat

224 190 511