Školení: Úvod do GIS

V tomto kurzu se seznámíte se základními principy GIS. Získáte první praktické zkušenosti s technologií GIS a s geografickými daty. Budete vytvářet mapy pro vizualizaci a zkoumání objektů a jevů reálného světa. Pomocí analytických nástrojů GIS budete hledat odpovědi na otázky. Naučíte se také zpřístupnit své mapy a data ostatním uživatelům a zájemcům.

 

Kurz je určen pro

uživatele, kteří nemají žádné předchozí vzdělání ani zkušenosti v oblasti GIS.

 

Cíle kurzu

Po absolvování kurzu budete umět:

 • určit vhodná data pro danou úlohu      
 • vytvářet mapy, přidávat do nich vrstvy a nastavovat jejich symboliku tak, aby vyhovovala účelu mapy
 • sdílet data, mapy a další obsah GIS na portál organizace
 • provádět analýzu pro získání nových informací o zájmové oblasti.

 

Software použitý pro výuku kurzu

ArcGIS Pro, ArcGIS Online

 

Probíraná látka

 • úvod do GIS: historie GIS, schopnosti GIS, geografický přístup, představení systému ArcGIS,
 • geografická data: typy dat, datový model GIS, reprezentace objektů a jevů reálného světa pomocí vektorových dat (bodů, linií a polygonů) a rastrových dat, metody pořizování dat, vyhledávání dat,
 • správa dat GIS: metody sběru dat, vyhledávání dat, geodatabáze, webové služby, metadata,
 • souřadnicové systémy: úvod do problematiky, volba souřadnicového systému, práce s daty v různých souřadnicových systémech,
 • vizualizace dat a tvorba map: složky mapy, určení potřebných prvků mapy, seznámení s nastavením symboliky a dalších vlastností vrstev pro zobrazování dat, mapová kompozice (výkres) v ArcGIS Pro, 3D vizualizace,
 • prostorová analýza: co je prostorová analýza, typy analýzy, pracovní postup prostorové analýzy, použití nástrojů pro analýzu v ArcGIS Pro a ArcGIS Online, interaktivní analýzy ve 3D scéně,
 • využití GIS: uplatnění geografického přístupu k řešení problémů: příprava projektu v ArcGIS Pro, změna podkladové mapy, přidání dat do mapy, nastavení symboliky, provedení analýzy, sdílení výsledků formou webové mapy, zobrazení webové mapy na ArcGIS Online.

 

Předpokládané vstupní znalosti:

Základní obecné znalosti a zkušenosti práce s aplikacemi a soubory v operačním systému Microsoft Windows.

Zobrazit termíny a přihlášku

Výběr termínu