Veřejná správa

 • zpřístupnění dat katastru nemovitostí,
 • pasporty zeleně, kontejnerů, komunikací atd.,
 • komunikace s veřejností,
 • evidence majetku,
 • územní plány, ...

Správa inženýrských sítí

 • správa majetku podniku – potrubí, elektrické sloupy, vedení,
 • inspekce, údržba a řízení zdrojů vč. obsluhy přenosové soustavy,
 • tvorba zpráv o výpadcích a evidence stavu oprav,
 • péče o zákazníky a jejich informovanost,
 • analýzy a prognózy budoucích potřeb, ...


Systémy rychlého zásahu

 • Informační systémy krizového a operačního řízení,
 • podpora Integrovaného záchranného systému ČR,
 • analýzy časové dostupnosti sil a prostředků,
 • tvorba evakuačních plánů,
 • mapování kriminality, prostorové analýzy, ...

Ochrana přírody

 • správa chráněných krajinných oblastí a mapování biotopů,
 • sledování chráněných živočichů i rostlin,
 • analýzy klimatu a tvorba klimatických map,
 • tvorba a aktualizace geologických map,
 • evidence vodních toků a lodní dopravy.


Přírodní zdroje

 • precizní zemědělství a lesnictví,
 • rajonizace, monitoring škůdců a chorob,
 • analýzy náchylnosti k erozi a jinému znehodnocování půdy,
 • modelování rekultivace krajiny
 • těžba surovin, ...

Doprava

 • mapování silničních a uličních sítí, pasporty, logistika,
 • plánování nové výstavby a oprav dopravní infrastruktury,
 • sledování vozidel pomocí GPS, navigační systémy,
 • aktuální informace o událostech (uzavírky, nehody),
 • poskytování map prostřednictvím webových služeb, ...


Vzdělávání

 • speciální zvýhodněné multilicence pro školy,
 • program pro nadějné vývojáře a startup projekty,
 • data zdarma,
 • studentské akce a soutěže,
 • diplomové práce na téma GIS, ...

Další obory

 • obchod a marketing,
 • realitní kanceláře,
 • pojišťovnictví a bankovnictví,
 • architektura,
 • památková péče, archeologie, ...

Oborové magazíny

Více informací o využití GIS v jednotlivých odvětvích naleznete na stránkách Esri a v oborových magazínech, které společnost Esri vydává.