Správa inženýrských sítí

Ve většině společností provozujících inženýrské sítě je využití geografických informačních systémů pro jejich správu již několik let naprostou samozřejmostí. Minuly doby, kdy byl hlavním úkolem sběr dat, jejich digitalizace a tvorba kvalitní datové základny. Nyní se pozornost obrací především na to, jak tato pracně získaná data efektivně využít.

Energetika

Energetické společnosti využívají schopnosti GIS pracovat s hierarchickými daty sítí. Lze tak například udržovat mapy sítí všech napěťových úrovní a osy tras jejich svazků včetně kót. Propojení těchto dat s dalšími systémy (například zákaznickým systémem) umožňuje operátorům dispečinku snadno vytvořit seznam zákazníků postižených případným výpadkem. Digitální data elektrických sítí jsou také podkladem pro projekty, exporty dat pro ostatní správce sítí a pro proces vyjádření k existenci sítí.

Kromě úloh typických pro GIS nasazený v celopodnikových řešeních, jako je evidence infrastruktury a její geografické umístění, je GIS stále častěji využíván také pro širší analýzy. Za všechny uveďme například dopady živelních pohrom na energetickou soustavu.

 

Šablony a aplikace

Prohlédněte si již hotové šablony a aplikace, které pro vaše odvětví existují. Mohou vám pomoci při řešení nejběžnějších úloh a nabídnout nové nápady a inspiraci.

Reference a případové studie

GIS Esri se používá ve společnostech, jako je Skupina ČEZ nebo Pražská energetika, a.s.

Úplnější přehled o našich zákaznících v oboru můžete rovněž získat v přehledu referencí.


Plynárenství

Plynárenské společnosti mohou GIS využít při široké škále úloh. Operátor může vyhledávat regulační stanice, zobrazit celkový průběh trasy, seznam prvků na jejím úseku nebo kontrolovat konektivitu na jiné objekty sítě. Stejně tak je možné trasovat potrubí podle různých kritérií, či využívat mobilních zařízení pro on-line i off-line editaci přímo v terénu.

I zde samozřejmě platí, že GIS již dávno není samostatně stojícím systémem, ale je úzce propojen s dalšími agendami společnosti; například se zákaznickými informačními systémy, výpočetními systémy spotřeby plynu či systémy protikorozní ochrany.

 

Reference a případové studie

Zajímá vás, jak se GIS Esri používá ve společnosti Pražská Plynárenská, a.s.? Podívejte se na případovou studii.

Úplnější přehled o našich zákaznících v oboru můžete rovněž získat v přehledu referencí.

Šablony a aplikace

Prohlédněte si již hotové šablony a aplikace, které pro vaše odvětví existují. Mohou vám pomoci při řešení nejběžnějších úloh a nabídnout nové nápady a inspiraci.


Vodárenství

Také správci vodovodních a kanalizačních sítí mohou využít obdobné funkcionality jako energetické a plynárenské společnosti. Geoinformační technologie jim ale navíc umožňují provádět i poměrně specifické úlohy, jako jsou různé hydrodynamické a hydraulické analýzy, či modelování procesů na vodovodní a kanalizační síti.

 

Šablony a aplikace

Prohlédněte si již hotové šablony a aplikace, které pro vaše odvětví existují. Mohou vám pomoci při řešení nejběžnějších úloh a nabídnout nové nápady a inspiraci.

Reference

Mezi naše zákazníky patří napříklady tyto společnosti:

Úplnější přehled o našich zákaznících v oboru můžete rovněž získat v přehledu referencí.


Telekomunikace

Ať už se jedná o správu klasických, bezdrátových nebo optických sítí, geoinformační technologie nabízí celou řadu nástrojů, které pomohou zvýšit jejich spolehlivost a propustnost.

Analýzy prostorové viditelnosti a modely pro šíření signálu pomohou při správě a efektivním budování sítě vysílačů a přístupových bodů. Podrobná evidence a pasportizace kabelových sítí uložených v podzemí zase zabrání ekonomickým ztrátám v důsledku jejich náhodného poškození při stavební činnosti. Výhodou je rovněž možnost porovnávat data v širším kontextu – například ve vztahu k demografickým údajům. Lze tak například určit trendy budoucí vytíženosti sítě nebo simulovat důsledky výpadků při bouřkách a poruchách.

 

Reference a případové studie

V České republice používají GIS Esri například následující poskytovatelé:

Úplný přehled o našich zákaznících v oboru můžete rovněž získat v úplném přehledu referencí. Pokud vás zajímá, jak se GIS Esri používá v jiných utilitních společnostech, prohlédněte si naše případové studie.

Šablony a aplikace

Prohlédněte si již hotové šablony a aplikace, které pro vaše odvětví existují. Mohou vám pomoci při řešení nejběžnějších úloh a nabídnout nové nápady a inspiraci.


Kontaktujte nás

Náš tým je vám k dispozici na e-mailu obchod@arcdata.cz či telefonu 224 190 511. Rádi vám:

  • představíme možnosti řešení vašich potřeb pomocí GIS,
  • poradíme s otázkami využití prostorových dat a analýz,
  • navrhneme vhodnou architekturu GIS a způsob jeho integrace do vašich systémů.

Spolu s našimi partnery jsme pro Vás schopni realizovat GIS zejména v těchto oborech.

Foto: 123RF