Zahraniční případové studie nasazení softwaru Esri

Další případové studie nasazení softwaru Esri v nejrůznějších oborech lidské činnosti naleznete na stránkách Esri.