ArcGIS

ArcGIS je geografický informační systém určený pro práci s prostorovými daty. Může data vytvářet a spravovat, ale především je dokáže analyzovat, najít v nich nové vztahy a vše přehledně vizualizovat. Výsledky lze poté sdílet nejen ve formátu tradiční mapy, ale i jako interaktivní aplikace či přehledné reporty.

Využijte svá data

Zhruba 80 % všech dat je možné prostorově umístit. ArcGIS nabízí nástroje, jak Vaše data uvést do prostorových souvislostí a jak tvořit a získávat prostorová data nová. K dispozici je také mnoho on‑line zdrojů dat od státních organizací, soukromých firem i jako součást platformy ArcGIS. Vizualizací a analýzou svých dat naleznete nové, podnětné vztahy.

 

 

Plánování a analýza

ArcGIS dokáže analyzovat data, vyhledat lokalitu podle zadaných kritérií, optimalizovat trasy vozidel a provádět pokročilé prediktivní modelování. V přehledné a interaktivní mapě si tak můžete zobrazit například intenzity jevu ve vybraných oblastech, výnosy poboček v jednotlivých obdobích nebo třeba data o svých zákaznících v kontextu obecné demografie oblasti a nashromážděných dat o konkurenci. Nástroje ArcGIS pro plánování svých investic využívá mnoho firem a státních organizací.

Správa majetku

Budovy, komunikace, energetické sítě či nádoby na odpad – to vše může jednotně spravovat ArcGIS. U každého objektu lze evidovat libovolné množství dalších informací včetně příloh, jako jsou fotografie a PDF dokumentace. Systém je připraven pracovat i se senzory, jako jsou chytré měřiče (smart meters). Díky sjednocené evidenci se práce stává efektivnější.

Vizualizace

Data zobrazená v mapě jsou srozumitelnější než záplava tabulek. Mapa v ArcGIS je přitom interaktivní a propojená s celou databází. Stačí změnit parametry nebo vybrat jinou datovou sadu a vizualizace na mapě se změní, aby zdůraznila zkoumaný jev. Výslednou mapu lze snadno sdílet s kolegy, nebo ji třeba publikovat pro veřejnost.

Komunikace s veřejností a zákazníky

Informovaní občané se mnohem lépe identifikují se svou obcí či oblíbenou firmou. V interaktivní mapě si mohou prohlédnout investice, které firma či obec provedla, ale mapa také může sloužit ke sběru připomínek veřejnosti. Občané mohou hlásit nepořádek na veřejných prostranstvích a přispívat návrhy ke zlepšení svého bydliště. Zákazníci mohou hodnotit kvalitu služeb a žádat o rozšíření nabídky pro svoji oblast. ArcGIS pomáhá nejen ohlasy sbírat, ale také je dál zpracovávat.

Stáhněte si 21denní zkušební verzi ArcGIS