Integrujte funkce prostorové analýzy do vašeho firemního systému. Data o svých zákaznících a pobočkách uvidíte v nových souvislostech, takže můžete objevit nové obchodní příležitosti. 

Naleznete souvislosti

Zobrazení dat v mapě odhalí souvislosti, které nejsou z tabulek a grafů zřejmé. Pro vytvoření mapy nemusíte být odborníci – pokud dokážete vytvořit graf, zvládnete snadno připravit i analytickou mapu.

Získáte přehled

Nahrát data do mapy je snadné, ale je to jen první krok. Svá data můžete kombinovat s databází demografických údajů Esri nebo se statistickými daty ČSÚ. Takto obohacená data otevřou vašemu podnikání nové perspektivy. 

Lépe se rozhodnete

Nemusíte vytvářet pouze jednoduché mapy. S geografickými analytickými nástroji můžete hledat odpovědi na široké spektrum otázek; od optimalizace sítě poboček po přesnější cílení reklamy na zákazníky. 

Ponoříte se do hloubi dat

Nástroje pro analýzu velkého objemu dat (například shlukování událostí nebo tzv. „heat mapy“) pomohou lépe pochopit vámi nashromážděná data. Můžete je seskupit například podle poštovních směrovacích čísel, doručovacích okrsků nebo podle městských čtvrtí. Snadno tak uvidíte, na jaké oblasti se nyní zaměřit.

Navrženo pro vás

Aplikace Esri Maps jsou navrženy tak, aby jejich integrace do firemních systémů byla co nejjednodušší. Mapy se proto do příslušných databází dokážou připojit bez nutnosti cokoliv programovat. Každý uživatel pak může řídit přístup kolegů ke svým mapám tak, aby se maximálně podpořila spolupráce při zajištění důvěrnosti použitých dat.

 

Poradíme vám, jak ArcGIS ve vaší společnosti nejlépe využít.