Jedna aplikace, mnoho platforem

V prostředí AppStudio for ArcGIS vytvoříte jednu aplikaci, která je schopná nativního provozu na platformách Windows, Linux, Android, iOS, Windows Phone i OS X. Aplikaci můžete vytvořit zcela od základů, nebo využít některou z optimalizovaných šablon.

Nativní aplikace jsou efektivní

Ačkoliv jsou možnosti nasazení webových mapových aplikací velmi univerzální, nativní aplikace proti nim přesto mají několik výhod. Protože používají nástroje operačního systému, nepotřebují prostředníka ve formě webového prohlížeče. Mohou proto mít komfortnější uživatelské prostředí, vyšší výkon, mohou lépe využít možnosti platformy a oproti webové aplikaci mohou fungovat i v off-line režimu.

Programujte jen jednou

Svoji mapovou aplikaci vytvoříte v prostředí AppStudio for ArcGIS a následně ji můžete zkompilovat pro vybrané operační systémy. Kód vytvoříte jen jednou, aplikací z něj získáte několik, bez nebezpečí chyb způsobených přepisem.

AppStudio for ArcGIS je Qt

AppStudio for ArcGIS je založeno na multiplatformní knihovně Qt a ArcGIS Runtime SDK for Qt. Vývoj aplikací probíhá v jazyku QML, což je deklarativní jazyk založený na JavaScript. Uživatelům se zkušenostmi s HTML a Javascript by neměl vývoj aplikací v QML činit větší potíže. Navíc je možné využít šablony pro aplikace – buď pro celou aplikaci, nebo z ní použít vybraný segment kódu.

Více informací o AppStudiu for ArcGIS naleznete na appstudio.arcgis.com.


Přečtěte si víc

O prostředí AppStudio for ArcGIS jsme psali například v časopisu ArcRevue 3/2015.