Aplikace ArcGIS Collector​ slouží pro rychlý a přesný sběr dat v terénu. Je určena pro platformy iOS a Android, používá mapy na ArcGIS Online a na ArcGIS Enterprise, dokáže pracovat s externím GPS přijímačem a lze ji používat v online i offline módu.

Jednoduchá obsluha

Aplikace je optimalizována pro použití v terénu. Uživatel si po spuštění vybere z nabídky mapu, po klepnutí na požadované místo (nebo využitím GPS svého zařízení) vyplní detaily nového prvku, může přidat přílohu (například fotografii) a nakonec tvorbu prvku potvrdí. Data se automaticky nahrají na server a jsou okamžitě k dispozici i ostatním pracovníkům. 

 

Pracujte klidně i offline

ArcGIS Collector podporuje také offline práci s daty. Do svého zařízení si stáhnete lokální kopii dat, ve kterých můžete v terénu provádět změny, mazat, vytvářet a aktualizovat prvky, a po příchodu do oblasti s internetovým připojením se změněná data automaticky odešlou zpět na server, kde se provede vyhodnocení změn. 

Stále nové funkce

Aplikace ArcGIS Collector získává průběžně aktualizace, a tak podporuje nejnovější funkce, které platforma ArcGIS nabízí. Dokáže proto pracovat s vektorovými dlaždicemi (které jsou přesné a zároveň šetří objem dat), s výrazy v jazyku Arcade, umí zobrazovat dynamicky vytvářené popisky a pokročilou symboliku, otáčet mapu a dokáže i mnoho dalšího.

Collector je součástí systému ArcGIS

Collector je přirozenou součástí celého systému ArcGIS. Data, která nasbírá, jsou ihned k dispozici spolupracovníkům v celé organizaci. Mapy v aplikaci mohou být online synchronizované, a uživatel tak bude pracovat s těmi nejaktuálnějšími daty. To je velký rozdíl proti papírovým mapám nebo PDF exportům.

Propojení se systémem ArcGIS také umožňuje používat pokročilé funkce, jako jsou kódované číselníky, zajištění topologie a další.

Aplikace se navzájem podporují

ArcGIS Collector patří do ekosystému aplikací, které se navzájem podporují a doplňují. S jejich pomocí dokážete svým kolegům poskytnout moderní nástroje pro jejich každodenní práci.

Workforce for ArcGIS
Workforce for ArcGIS je aplikace určená pro řízení a koordinaci pracovníků v terénu. Umožňuje vytvářet pracovní úkoly, zadávat je jednotlivým pracovníkům a v reálném čase sledovat jejich plnění.

Navigator for ArcGIS
Navigator for ArcGIS je profesionální navigační aplikace integrovaná do platformy ArcGIS. Pracuje se síťovými daty poskytovanými společností Esri, ale je možné použít i data vlastní.

ArcGIS Dashboards
Aplikace ArcGIS Dashboards je určena k tvorbě lehkých klientů specializovaných na sledování průběžně se měnících dat.

Tracker for ArcGIS
Tracker for ArcGIS je mobilní aplikace, která umožňuje průběžné snímání polohy mobilního zařízení a tato data odesílat do úložiště ArcGIS Enterprise nebo ArcGIS Online.

 

Více aplikací
Další aplikace systému ArcGIS naleznete na samostatné stránce.

 

Stahujte na Google Play

Stahujte na Apple App Store