Aplikace ArcGIS Earth je snadno ovladatelný lehký klient pro vizualizaci 3D dat, který pracuje s mnoha formáty včetně dat KML.

Kolem světa ve třech dimenzích

Aplikace ArcGIS Earth je napojená nejen na data vaší organizace, ale také na ArcGIS Online, takže můžete využívat datových a analytických vrstev z celého světa.

Zobrazení dat v prostoru

Zobrazením dat v prostorovém kontextu si můžete všimnout skutečností, které nejsou na běžné mapě dobře rozeznatelné. Do ArcGIS Earth je proto možné nahrát data ve formátech KML, shapefile i různé webové vrstvy a zkoumat jejich vzájemné vztahy.

Sdílejte a komunikujte

Nástroje ArcGIS Earth, do kterých patří například výpočet výměr, vkládání komentářů či zákres zájmové oblasti, pomáhají komunikaci nad mapou. Sdílejte pohledy na mapu prostřednictvím e-mailu a udržte si s kolegy přehled o situaci.

Stáhněte si ArcGIS Earth