ArcGIS Excalibur je aplikace pro ArcGIS Enterprise určená pro prohlížení a analýzu snímků ve webovém prostředí. Vhodná je především pro uživatele, kteří mají v serverovém prostředí uložené snímky (nejlépe v podobě mozaikových datových sad poskytovaných formou image služeb), a chtějí si je snadno a rychle prohlížet, prozkoumávat, měřit, zakreslovat zájmové objekty a výstupy pak rychle sdílet a prezentovat.


Najděte snímky

Snadno vyhledáte ta správná obrazová data, ať je pro vás důležitá poloha snímku, čas pořízení nebo rozsah spektrálních pásem.

Analyzujte je

K analýze snímků máte k dispozici širokou nabídku nástrojů. Se snímky můžete pracovat v ortogonálním i šikmém pohledu.

Sdílejte výsledky

Výsledky analýzy můžete jako nová data sdílet se svými kolegy či jako interaktivní zprávu určenou pro nadřízené nebo pro veřejnost.


Vlastnosti aplikace

Při prohlížení image služeb je možné nejen listovat katalogem a využívat prostorový výběr, ale také využít předdefinovaných šablon zpracování a zobrazit data on-the-fly (tedy bez výpočtu mezivýsledků) v jiné barevné kombinaci či s využitím některé z rastrových funkcí (např. zobrazení v nepravých barvách či indexů NDVI).

 


Prostřednictvím ArcGIS Excalibur můžete v jednotném prostředí prohlížet snímky z dronů, letecké i družicové snímky společně s dalšími daty GIS. Při práci se snímky lze využít i pohled na šikmé snímky tak, jak byly pořízeny, v propojení s tradičním pohledem v ortogonální projekci.


K dispozici jsou základní nástroje pro práci s prostorovou složkou snímku: lze na něm měřit vzdálenosti a plochyzakreslovat zájmová území. Výstupy lze pak pro další prezentaci snadno exportovat například do formátu PDF.


Projektový přístup umožňuje kombinovat různé formáty dat z různých zdrojů. V jednom prostředí tak můžete analyzovat vybrané snímky, zobrazit je společně s webovou mapou a případně i editovatelnou vrstvou bodů, linií či polygonů, která je uložená na portálu, přičemž vytvořit ji můžete nejen v desktopové aplikaci, jako je například ArcGIS Pro, ale dá se založit i přímo s novým projektem.


Licence pro aplikaci ArcGIS Excalibur se zakupuje samostatně a přiřazuje se účtu pojmenovaného uživatele na Portálu, přičemž jeho typ musí být Creator nebo GIS Professional.

Chcete se nás o zpracování a analýze snímků na něco zeptat?