ArcGIS Insights je aplikace určená zejména pro analytickou práci s daty – obsahuje nástroje pro jejich vizualizaci prostřednictvím map, grafů a tabulek. Proces vzájemného propojení dat z různých zdrojů je v ní přitom co nejvíce zjednodušen.

Prozkoumávejte data

V ArcGIS Insights si vedle sebe na jedné stránce můžete zobrazit mapy, grafy i tabulky. Vše je mezi sebou přitom dynamicky propojeno a pomocí vizualizace, analýzy a iterací tak snadno můžete zkoumat vzájemné vztahy dat.

Nezatěžujte se ovládáním

Vytvořit mapu nebo souhrnný graf není těžší než přetáhnout vybraná data na stránku. Bez starosti o nastavení vizualizace tak máte víc času na zkoumání a vlastní analýzu dat.

Připojte se k databázím

Aplikace ArcGIS Insights se může připojit k databázím, jako je SQL a SAP HANA, k geodatabázi Esri, ale může pracovat i se sešity aplikace Microsoft Excel. K dispozici máte rovněž i demografická a statistická data na ArcGIS Online.

Sdílejte výsledky i pracovní postupy

ArcGIS Insights umožňuje sdílet celé listy, takže vaši kolegové mohou prozkoumat všechny vytvořené grafy a mapy. Navíc se veškerý postup ukládá ve formě geoprocessingového modelu, takže jej lze znovu aplikovat na jiná data. Zachycením všech operací, které při analýze proběhly, je výsledek také transparentnější.

ArcGIS Insights jsou prémiovou aplikací pro ArcGIS EnterpriseArcGIS Online.

Máte zájem o více informací?