ArcGIS Maps for Office je mapový klient začleněný přímo do aplikací Microsoft Excel a Microsoft PowerPoint. V prostředí Microsoft Excel je tento zásuvný modul reprezentovaný novou lištou s nástroji pro tvorbu map, publikaci služeb a vizualizaci dat. Data z vašich tabulek se tak jen několika kliknutími přemění v profesionální mapy.

Zobrazte data v mapě

ArcGIS Maps for Office používá geolokační služby ArcGIS Online, které data v mapě zobrazí prostřednictvím jejich souřadnic nebo adresy. Do mapy můžete také přidávat již existující mapové a feature služby ArcGIS serveru, WMS a další. Výhodou je i možnost použití webových map z ArcGIS Online.

Nástroje pro vizualizaci

Symbolům v mapě můžete měnit tvar i barvu a využívat i pokročilejší nástroje pro vizualizaci, jako je symbolika v závislosti na hodnotě atributu, shlukování prvků nebo znázornění trendů prostřednictvím heat‑mapy. Inteligentní algoritmy nabízejí nejvhodnější symboliku vzhledem k typu a charakteru dat.

Sdílejte data

Publikovaná data můžete zpřístupnit svým kolegům. Při publikaci máte kontrolu nad tím, kdo bude smět data využívat a měnit, v souladu s možnostmi správy dat ArcGIS Online nebo Portal for ArcGIS. Vaši kolegové pak mohou data využívat prakticky kdekoliv – v desktopových aplikacích, webových klientech i na mobilních zařízeních.

Použijte mapy v prezentaci

Mapy lze rovněž začlenit do prezentací Microsoft PowerPoint a to včetně zachování jejich interaktivity. Mapu je možné přibližovat, zobrazovat popisy prvků a dotazovat se na jejich atributy.

Stáhněte si ArcGIS Maps for Office