ArcGIS QuickCapture je aplikace pro rychlý sběr dat. Má podobu obrazovky s několika tlačítky, vyjadřujícími typy události, které uživatel zaznamenává. Pak již jen stačí na správném místě zmáčknout správné tlačítko – a příslušný bod je uložen.

Příklad nasazení

Pro ukázku nám může posloužit například následující scénář: uživatel s kolegou-řidičem postupně projíždí všechny silnice ve městě. Pokud projedou okolo výmolu nebo jiné závady, uživatel jen zmáčkne příslušné tlačítko v aplikaci. Pokud by data sbírali tradičními aplikacemi, mohlo by se snadno stát, že než zadají atributy u jedné závady, tři další minou.

Průběžný sběr

Jelikož aplikace může nahrávat také jejich průběžnou cestu, může zmáčknout také tlačítko pro „povrch bez problémů“, přičemž se začne ukládat liniová trasa, která značí, že jedou po silnici bez závad. Jakmile dorazí na rozbitý úsek, stiskne tlačítko „nevhodný povrch“ a začne se ukládat nová linie s jiným atributem.

Podobně se touto aplikací dají mapovat například nemocné rostliny nebo výskyt divokých živočichů.

Vybrané vlastnosti

Aplikace mimo jiné podporuje:

  • offline sběr dat,
  • fotografování při sběru prvků,
  • záznam informací ze senzorů telefonu nebo tabletu, jako je například rychlost a směr pohybu,
  • identifikaci uživatele,
  • běh na pozadí, což je vhodné zejména při záznamu liniových nebo polygonových prvků.

Aplikaci si můžete v beta verzi stáhnout z obchodů Apple App StoreGoogle Play, přihlášení probíhá účtem pojmenovaného uživatele portálu.