ArcGIS Tracker je mobilní aplikace, která umožňuje průběžné snímání polohy mobilního zařízení a tato data odesílat do úložiště ArcGIS Enterprise nebo ArcGIS Online.

S aplikací ArcGIS Tracker:

  • Budete mít přehled o pozici jednotlivých pracovníků. Vedoucí tak může rychleji reagovat na neplánované události (dokáže poslat nejbližšího pracovníka na místo vzniku pohotovosti) a může si všimnout, pokud se někdo příliš odchýlí od předpokládaného plánu – například pokud začne na cestě bloudit.
  • Trasy můžete analyzovat. Trasy jsou uloženy jako standardní geografická data a je možné je ihned analyzovat a vizualizovat všemi nástroji platformy ArcGIS – na ArcGIS Online i v ArcGIS Pro. Analýzou pracovních cest nasbíraných za určité období je možné zjistit, zda jsou všechny oblasti správně obslouženy a zda není namístě plánovat pochůzky jinak. Lze také identifikovat místa (například určité křižovatky na cestě), která způsobují zdržení, a zvolit jiné vedení tras.
  • Máte podklad pro výkaz o činnosti pracovníků. Pro účely dokumentace práce lze trasy uchovávat a použít je jako důkaz o provedení úkolu. Aplikaci tak lze použít například i ke sledování práce smluvních partnerů a plnění jejich závazků. I sám uživatel při některých typech práce v terénu ocení možnost zobrazit si trasu, kterou během dne prošel, a zkontrolovat si, zda již byl všude, kde být měl.

Webová aplikace Track Viewer

Vedoucí pracovníci pak mohou využít specializovanou webovou aplikaci Track Viewer, která pomáhá trasy zobrazovat a sdílet tzv. „pohledy“.

Mobilní aplikace ArcGIS Tracker

Aplikace je možné zdarma stáhnout v běžných obchodech (App Store, Google Play), přihlášení probíhá účtem pojmenovaného uživatele portálu, kde je potřeba mít i vlastní licenci k aplikaci.

Aplikace pro Apple Watch

Použít můžete i aplikaci pro zařízení s operačním systémem watchOS. Umožňuje zapínat a vypínat snímání a kontrolovat jeho časový rozvrh přímo z ciferníku chytrých hodinek.