ArcGIS Workforce je nástrojem pro organizaci pracovníků v terénu. Dispečer vytváří úkoly, které představují jednotlivé pracovní činnosti, přiřazuje je konkrétním pracovníkům a může sledovat jejich plnění. ArcGIS Workforce tak pomáhá plánování a koordinaci pracovních sil.


Vytvořte projekt, zadejte úkoly a sledujte jejich průběh

 

Pracovník úkol zpracuje a zašle zpět zprávu o jeho stavu


Snadná organizace uživatelů

ArcGIS Workforce rozlišuje několik typů uživatelů s různými právy:

Autor projektu

  • Vytváří a konfiguruje projekty.
  • Definuje typy činností a uživatelské role.

Dispečer

  • Vytváří konkrétní úkoly.
  • Přiřazuje úkoly pracovníkům v terénu.
  • Kontroluje plnění činností.

Pracovník v terénu

  • Pracuje s přiřazeným seznamem úkolů.
  • Dostává notifikace o změnách.
  • Jeho činnosti se zobrazují dispečerovi formou živých dat.

Aplikace ArcGIS se navzájem podporují

Navigator for ArcGIS 

Je nutné se pro plnění úkolu přesunout na jiné místo? Využijte Navigator for ArcGIS, kde můžete pracovat s daty a službami z ArcGIS Online nebo použít svá síťová data a vlastní serverové služby.

Survey123 for ArcGIS

Formulářový sběr dat přesně definuje, jaké informace mají pracovníci získávat. V Survey123 for ArcGIS vytvoříte přesné zadání formuláře a pomocí ArcGIS Workforce budete činnost pracovníků organizovat.

Collector for ArcGIS

Aplikace Collector for ArcGIS umožňuje on-line i off-line editaci prostorových dat v terénu. Aplikace má nástroje pro synchronizaci dat i pro stažení mapových podkladů pro off-line použití. Spojením s ArcGIS Workforce tvoří silný nástroj pro komplexní práce v terénu.

ArcGIS Dashboards

Využijte nástroje pro sledování průběžně se měnících dat, které nabízí aplikace ArcGIS Dashboards. Společně s ArcGIS Workforce tak budete mít přehled nad vším, co se děje.

Aplikace ArcGIS Workforce je dostupná pro iOS i pro Android.
V ukázkách byla použita webová služba Základní mapy ČR na geoportálu ČÚZK.

Chcete začít s ArcGIS Workforce?