ArcPad je software pro mapování v terénu určený pro přístroje s operačním systémem Windows Mobile 5.0, 6.0, 6.1 a 6.5. Poskytuje pracovníkům v terénu přístup do databází, nástroje pro mapování, GIS a integraci GPS.

ArcPad umožňuje provádět revizi přímo v terénu, a proto najde uplatnění všude tam, kde je nutné data často aktualizovat. Uživatel může pořizovat nová a upravovat stávající data přímo na místě a následně je synchronizovat s centrální databází.

Funkce ArcPad obsahují

  • Vizualizaci – práce s mapou, měření vzdáleností, ploch a směru pohybu, zobrazení popisných informací a fotodokumentace prvků v mapě, popisování prvků.
  • Propojení s přijímačem GPS – po připojení přijímače GPS je na displeji neustále zobrazena aktuální poloha, je možné zaměřit přesné souřadnice zájmových objektů a v případě potřeby zaznamenat prošlou trasu. ArcPad podporuje GPS přijímače s komunikačními protokoly NMEA (National Maritme Electronics Association), TSIP (Trimble Standard Interface Protocol), Delorme Earthmate, Rockwell PLGR Protocol a SiRF.
  • Práci s daty – editace dat, dotazování a vyhledávání v datech, navigace pomocí zvolených či vyhledaných prvků.
  • A další funkce vhodné pro přenosná zařízení.

Editace dat

Vedle nástrojů pro tvorbu, editaci, přesun a mazání prvků, přidání, přesun a mazání lomových bodů, zpřesnění předem nakreslených tvarů linie nebo plochy přijímačem GPS podporuje i editaci atributů z navázaných tabulek. Umožňuje také přímo zpracovávat data z vestavěných, či k zařízení připojených, fotoaparátů a dálkoměrů.

ArcPad podporuje otevřený vektorový formát shapefile a rastrové datové formáty: MrSID, BMP, JPEG, JPEG2000, TIFF, PNG, GIF a CADRG.

 

Lokalizace

Uživatelské rozhraní je přeloženo do českého jazyka a tato lokalizace je standardní součástí instalace.

ArcPad Studio

ArcPad je navržen jako flexibilní a snadno použitelný software. Při potřebě změnit jeho rozhraní tak, aby lépe vyhovovalo požadavkům konkrétních uživatelů, lze využít aplikaci ArcPad Studio, která je jeho standardní součástí. Uživatelské úpravy se provádějí na počítači v kanceláři a následně se přenášejí na zařízení určená do terénu. Lze tak vytvořit uživatelské formuláře a speciální nástroje pro usnadnění, či přímo automatizaci obvyklých úloh.