Aplikace do terénu

Jakou mobilní aplikaci vybrat pro pracovníky v terénu, aby nebyla příliš složitá a co nejlépe sloužila svému hlavnímu účelu: sběru a vizualizaci dat?

Odpovědí může být Collector for ArcGIS, mobilní aplikace pro platformy Android a iOS. 

Přímá a jednoduchá obsluha

Vzhled a funkce aplikace jsou optimalizovány pro použití v terénu. Uživatel si po spuštění vybere z nabídky mapu, se kterou chce pracovat, po klepnutí na požadované místo (nebo využití GPS svého zařízení) vyplní detaily nového prvku nebo přidá přílohu (například fotografii) a nakonec tvorbu prvku potvrdí. Data se automaticky nahrají na server a jsou okamžitě k dispozici i ostatním pracovníkům. 

Sledujte trasy zařízení

Ve vlastnostech mapového projektu můžete zvolit i možnost sledování jednotlivých zařízení. Data o poloze mobilních zařízení, na kterých je aktuální mapa právě používána, jsou poté periodicky odesílána. Lze tak například sledovat trasy jednotlivých pracovníků či pokrytí zájmové oblasti.

 

Pracujte klidně i off-line

Collector for ArcGIS podporuje také off-line práci s daty. Do svého zařízení si stáhnete lokální kopii dat, ve kterých můžete v terénu provádět změny, mazat, vytvářet a aktualizovat prvky, a po příchodu do oblasti s internetovým připojením se změněná data automaticky odešlou zpět na server, kde se provede vyhodnocení změn. 

Kde Collector for ArcGIS již používají?

Jak probíhalo nasazení Collector for ArcGIS na Magistrátu města Jihlavy (a to nejprve v oddělení lesního hospodářství), je předmětem článku z ArcRevue 1/2015 GIS pro lesnictví aneb od PDF ke Collector for ArcGIS. A jak se Collector for ArcGIS od té doby rozšířil i do dalších městských odborů, o tom jsme se mohli dozvědět v přednášce na Konferenci GIS Esri v ČR 2015.

Stahujte na Google Play

Stahujte na Apple App Store