ArcGIS Online je základním stavebním kamenem platformy ArcGIS. Tvoří portál, který se stará zejména o publikaci dat a služeb a o řízení uživatelského přístupu k nim. Zároveň ale slouží i jako prostředník mezi publikovanými daty a aplikacemi, které je využívají. Na této stránce nabízíme přehled aplikací, které s ArcGIS Online těsně spolupracují.

Všechny tyto aplikace můžete využívat jak prostřednictvím ArcGIS Online, tak i s využitím serverové nadstavby Portal for ArcGIS.

Prohlížeč map
a 3D scén

S prohlížečem map a scén můžete vytvářet působivé mapové kompozice pomocí několika kliknutí jak ve 2D, tak ve 3D prostředí.

Explorer
for ArcGIS

V aplikaci Explorer for ArcGIS můžete prohlížet webové mapy z ArcGIS Online nebo z Portal for ArcGIS.

Web AppBuilder
for ArcGIS

Pomocí nástroje Web AppBuilder vytvoříte webovou mapovou aplikaci s vlastní funkčností a s responzivním designem.


Operations Dashboard

Aplikace Operations Dashboard v desktopové i webové formě obsahuje nástroje specializované pro vizualizaci dat měnících se v reálném čase.

ArcGIS Maps for Office

ArcGIS Maps for Office je mapový klient začleněný přímo do aplikací Microsoft Excel a Microsoft PowerPoint.

Collector for ArcGIS

Jedná se o mobilní aplikaci zaměřenou na sběr dat v terénu pomocí mobilních telefonů nebo tabletů.


Aplikace pro BI a CRM

Platforma ArcGIS obsahuje také řadu mapových klientů integrovatelných do všech nejznámějších BI a CRM systémů.

Navigator for ArcGIS

Díky možnosti využít zázemí platformy ArcGIS je navigační aplikace Navigator for ArcGIS zaměřená především na korporátní využití.

AppStudio for ArcGIS

Snadná tvorba mapových aplikací na platformách Windows, Linux, Android, Windows Phone, iOS a OS X.


Workforce for ArcGIS

Optimalizujte a koordinujte práci v terénu s aplikací Workforce for ArcGIS. Mobilní technologie vám umožní reagovat na nejrůznější situace.

Survey123 for ArcGIS

Nová aplikace přináší usnadnění terénního výzkumu. Survey123 for ArcGIS umožňuje sbírat data prostřednictvím dotazníku a ihned je odesílat do prostředí ArcGIS.

Mapy s příběhem

Prezentujte mapy zábavnou formou prostřednictvím šablon Story Map. Ty umožňují propojení multimediálního a mapového obsahu, výsledkem jsou velice poutavé aplikace.