Webové prostředí ArcGIS Online dokáže usnadnit práci mnoha uživatelům GIS. Seznamte se s ním a poznáte, že se osvědčí i při vaší práci. 

Vyzkoušejte si ArcGIS Online sami

Připravili jsme pro vás podrobný návod, jak si vytvořit svoji první mapu. Stáhněte si jej a vyzkoušejte si práci s ArcGIS Online třeba právě teď.

Naučte se, jak ArcGIS Online využít

Pokud se chcete s ArcGIS Online seznámit nejprve více teoreticky, můžete navštívit naše jednodenní školení ArcGIS Online, na kterém získáte celkový přehled o ArcGIS Online tak, abyste jej mohli okamžitě začít efektivně využívat.

Nebo to nechte na nás

Nabízíme speciální několikadenní program Jumpstart for ArcGIS, během kterého získáte potřebné znalosti pro práci s ArcGIS Online a pro správu celého účtu.

Podívejte se na výuková videa

Mnoho cenných informací můžete získat také z on-line videonávodů, které připravili přímo v Esri. Abyste snáze nalezli odpovědi, které hledáte, roztřídili jsme pro vás tato videa do několika tematických skupin.

Videonávody k ArcGIS Online (v angličtině)

Začínáme

ArcGIS Online Overview

Představení základní myšlenky ArcGIS Online a jeho přínosu pro vaši organizaci.

 

Get started with ArcGIS Online

Představení základních funkcí ArcGIS Online.

Get started with ArcGIS Online

 

Share maps and apps with your organization

Seznamte se základními možnostmi sdílení dat, map a aplikací.

Share maps and apps with your organization

 

Signing up for an ArcGIS Online Public Account

Návod k založení ArcGIS Online účtu pro osobní použití.

Signing up for an ArcGIS Online Public Account

 

Using an ArcGIS Online Public Account

Co vše získáte s ArcGIS Online účtem pro osobní využití?

Using an ArcGIS Online Public Account

 

Use Living Atlas maps

Základem ArcGIS Online jsou vysoce kvalitní podkladové mapy, které můžete kdykoli využít pro svou práci. Kde je naleznete?

http://video.arcgis.com/watch/262/use-a-public-account

 

Converting your trial Subcription to Public Accounts

Po skončení zkušební verze ArcGIS Online Subscription můžete zakoupit roční předplatné nebo převést účet na tzv. Public Account, který je zdarma. Je však třeba počítat se ztrátou některých služeb a omezením funkcionality mapové prohlížečky.

Convert Your Trial Subscription to Public Accounts

 

A workflow for creating and sharing maps

Ucelený návod pro zpracování a publikování dat pomocí ArcGIS Online i ArcGIS for Desktop vznikl jako doprovod ke článku A Workflow for Creating and Sharing Maps z časopisu ArcNews, kde naleznete další informace a odkazy na data ke cvičení.

A Workflow for Creating and Sharing Maps

Další videonávody naleznete na těchto odkazech:

Práce s mapou

Making a map

Jak rychle a jednoduše vytvořit mapu v ArcGIS Online a sdílet ji s ostatními?

Adding features from a file

Máte data s prostorovou informací ve formátu SHP, GPX, KML nebo CSV? Video vám poradí, jak je zobrazit v ArcGIS Online.

Editing feature layers on a map

Vaše mapa může obsahovat volně editovatelné prvky – polygony, linie, body. Podívejte se, jak můžete tyto prvky vytvořit sami nebo jak je nahrát ze souboru ve vašem počítači.

Change symbols

Reprezentace prvků v mapě je možné měnit. Vyberte si různé barvy nebo specifický znak a jeho velikost.

Displaying pop-up windows on a map

Chcete k jednotlivým prvkům v mapě připojit další informace či atributy? Přidejte k nim vyskakovací okna s popisem, obrázkem, grafem nebo hypertextovým odkazem.

Configuring effective pop-up windows

Aby vyskakovací okna dobře sloužila svému účelu, je vhodné upravit jejich vzhled. V tomto návodu se dovíte, jak pop-up okna formátovat.

Review addresses in your hosted feature layer

Jak opravit adresy převedené z formátu CSV? Toto video Vám ukáže možnosti, jak opravit nelokalizované adresy.

Embedding a map in your website

Mapu vytvořenou v ArcGIS Online můžete snadno vložit do své vlastní webové stránky a přitom zachovat její interaktivitu.

Publish a map as a web application

Tvorba webových mapových aplikací je díky ArcGIS Online opravdu jednoduchá. Stačí si vybrat některou z přednastavených šablon a profesionálně vyhlížející aplikace je okamžitě připravena k použití.

Using custom web application templates

Ukázka použití šablony porovnávající více map.

Create an app from a group

Naučte se vytvářet galerie, které umožňují rychlý přístup k vašim mapám a aplikacím.

Working with tables and filters in a web map

I v prostředí ArcGIS Online můžete zobrazovat atributovou tabulku prvků v mapě a upravovat její vzhled. Pomocí filtrů pak můžete definovat obsah zobrazovaný v mapě.

Publish hosted web layers

S ArcGIS Online můžete svá data sdílet s každým, kdo má přístup k internetu, a to bez stahování nebo instalování aplikací.

Using ArcGIS Online with your mobile device

Připojte se k ArcGIS Online i mimo vaši kancelář. Snadno tak můžete pořizovat nová data nebo upravovat ta stávající.

Práce se skupinami

Embedding a group in your website

Jak můžete do své webové stránky nebo blogu jednoduše začlenit více map patřících do jedné skupiny?

Joining a group

Pomocí skupin budete mít přehled o tématech, která vás zajímají. Kde skupiny najít a jak se do nich přidat?

Inviting others to join your group

Nemůžete najít skupinu, která vás zajímá? Vytvořte si svou vlastní a pozvěte do ní kolegy.

Using custom gallery application templates

Vytvořte vlastní galerii pro skupinu tematicky zaměřených map, díky které budou vaše mapy přehledně seřazeny a tím snáze dostupné.

Ovládání účtu ArcGIS Online Subscription

Sharing and collaborating within an organization

Podívejte se, jak můžete mapu vytvořenou v ArcGIS Online kdykoli sdílet s ostatními uživateli ve své organizaci nebo ji zpřístupnit každému uživateli internetu.

Managing the resources of an organization

Uživatelé ArcGIS Online se dělí do tří rolí – User, Publisher a Administrator. Jaké jsou ale jejich pravomoci?

Create custom roles

Administrátor skupiny má možnost přiřazovat jednotlivým členům role. Pokud Vám nevyhovují přednastavené varianty, můžete si vytvořit i vlastní.

Inviting members to join an organization

V tomto videu se dozvíte, jak zvát uživatele, vytvářet uživatelské účty a spravovat jejich role.

Joining an organization

Abyste mohli využívat data přístupná pouze v rámci své organizace, musíte se stát jejím členem. Jak postupovat, když vám administrátor pošle pozvání do skupiny?

Configuring the ArcGIS Online website for an organization

S ArcGIS Online Subscription můžete snadno přizpůsobit vzhled úvodní stránky ArcGIS Online tak, aby co nejlépe reprezentovala vaši organizaci.

Create a new map in an organization

Vytvoření nové mapy s využitím obsahu sdíleného vašimi spolupracovníky.

Building web apps for your organization

Návod na vytvoření aplikace pomocí Web AppBuilder pro ArcGIS. S přednastavenými šablonami je vytvoření aplikace snadné a rychlé.

Publikování map a dat

Publishing hosted tiled map services

Pokud chcete vytvořit vlastní podkladovou mapu nebo publikovat velké objemy rastrových dat, můžete je nahrát na Esri cloud a urychlit jejich zobrazování vytvořením dlaždic a mapové cache.

Publish a hosted map service from ArcGIS for Desktop

Podrobnější popis, jak v ArcGIS for Desktop připravit data určená k publikaci ve formě mapových dlaždic.

Publishing hosted feature services

Do Esri cloudu můžete uložit také velké objemy dat ve formátu shapefile nebo CSV a umožnit ostatním jejich editaci.

Publish a hosted feature service from ArcGIS for Desktop

Podrobnější návod obsahuje popis úpravy dat v ArcGIS for Desktop a jejich publikaci ve formě feature služby na ArcGIS Online.

Publish a text file as a feature service

Feature službu lze jednoduše vytvořit i z jakýchkoli dat ve formátu CSV, která obsahují informaci o poloze jednotlivých prvků.

Managing feature templates

Pro případ, kdy mapa na ArcGIS Online slouží pro sběr dat a může do ní přispívat kdokoli, je vhodné nastavit šablony prvků. Sbíraná data tak budou obsahovat všechny důležité atributy, což zjednodušuje i následné zpracování dat.

Creating new empty hosted feature services

Pokud chcete mapu na ArcGIS Online využít ke sběru dat, je vhodné vytvořit novou prázdnou feature službu, do které budou moci přispívat všichni členové vaší organizace.

CityEngine Web Scenes

3D modely vytvořené pomocí programu CityEngine lze snadno sdílet i prostřednictvím ArcGIS Online a zobrazovat v aplikaci CityEngine Web Viewer.

ArcGIS Maps for Office

Esri Maps for Office with ArcGIS Online Subscriptions

Uživatelé ArcGIS Online Subscription mohou využít také aplikace ArcGIS Maps for Office, a vytvářet tak ze svých tabelárních dat interaktivní mapy přímo v prostředí Microsoft Excel.

Map your Excel data

Výhodou zobrazení dat pomocí mapy je odhalení informací, které jsou jiným způsobem jen obtížně zjistitelné. Příkladem mohou být data o zákaznících a výnosech pojišťovací společnosti.

Analyze your Excel data on a map

V prostředí ArcGIS Maps for Office je kromě zobrazování dat v mapě možné provádět i různé prostorové analýzy, které pomohou určit například nejvhodnější místo pro reklamní billboard.

Enrich your Excel data

Svá data můžete v prostředí ArcGIS Maps for Office kombinovat s připravenými demografickými a socioekonomickými údaji, a získat tak nové informace pro své podnikání.

Share your maps from Excel

Mapu vytvořenou v ArcGIS Maps for Office lze sdílet pomocí ArcGIS Online, vložit jako obrázek do textu nebo vytvořit slide v programu Microsoft Power Point, ve kterém mapa neztrácí svou interaktivitu.