Naskočte do ArcGIS Online

Během čtyř dní vám předáme veškeré know-how potřebné pro správu ArcGIS Online a pomůžeme s kompletním nastavením účtu vaší organizace.

Za čtyři dny budete umět:

  • Nastavit účet ArcGIS Online, upravit domovskou stránku a přidat korporátní logo.
  • Konfigurovat účty uživatelů a uživatelské skupiny.
  • Připravovat a nahrávat data.
  • Nastavit zabezpečení účtu ArcGIS Online.
  • Vytvářet a autorizovat webové mapy a aplikace.
  • Porozumět kreditnímu systému a efektivně nakládat s kredity.
  • Integrovat služby z vlastního ArcGIS Serveru do ArcGIS Online.

Jak vypadá aplikace programu v praxi?

Program Jumpstart pro ArcGIS Online je rozložen do čtyř pracovních dní, z nichž tři dny stráví konzultant přímo u uživatele a společně provádí konfiguraci účtu ArcGIS Online. Aby byl program co nejpřínosnější a uživatel získal očekávané výstupy, realizuje se podle následujícího scénáře:

Den 0 Příprava
Společná příprava uživatele i konzultanta před realizací třídenní návštěvy. V této fázi probíhá identifikace cílů, uživatelů, příprava korporátních obrázků a audit dat.
Den 1 Konfigurace
Seznámení se s principy a funkčností ArcGIS Online, konfigurace účtu ArcGIS Online, uživatelů a nahrávání dat.
Den 2

Publikace
Tvorba webových map a aplikací. Seznámení s dostupnými webovými šablonami.

Den 3 Prezentace a plánování
Předání nejlepšího know-how a doporučení pro správu a řízení účtu, včetně metodiky řízení dat, kreditního systému a dalších komponent ArcGIS Online. Závěrečné shrnutí, rekapitulace a návrh dalšího plánu možného rozvoje.
Den 15 Ověření dalšího vývoje
Telefonické zodpovězení jakýchkoli technických dotazů, které se při prvních týdnech provozu ArcGIS Online objevily.

Již za čtyři dny tak mohou kolegové ve vaší organizaci naplno využívat ArcGIS Online se všemi daty a mapami, které pro svoji práci potřebují.

Napište nám

Pokud vás program zaujal a rádi byste se o něm dozvěděli více, nebo se chcete na cokoli zeptat, pošlete nám e-mail na adresu services@arcdata.cz.