ArcGIS Online Subscription

Každý uživatel s platnou maintenance (systémovou podporou) ArcGIS for Desktop automaticky získává i účet ArcGIS Online Subscription. Tento účet je také součástí některých licencí, jako je například ELA nebo SLG ELA, a lze jej rovněž zakoupit samostatně jako roční předplatné. 

Nemáte ještě aktivované ArcGIS Online?

Aktivaci ArcGIS Online by měl provádět uživatel, který bude následně správcem celého účtu. Obraťte se prosím na naše oddělení služeb zákazníkům, které vám zašle aktivační e-mail.

Další informace o licencování

Uživatelské účty

Počet uživatelů, kteří mohou s daty aktivně pracovat (např. provádět editaci), se liší od úrovně ArcGIS Online. Těmto uživatelům jsou přiděleny role, které jim propůjčují různá práva – od těch, co mohou zabezpečený obsah pouze využívat, přes ty, co mají právo k editaci, až po administrátory s nástroji pro správu celého účtu organizace. 

 

Kredity

Kredity jsou jakousi měnou ArcGIS Online a spotřebovávají se při využívání služeb, jako je například uložení dat, provádění analýz nebo tvorba mapové cache. Dle potřeby lze kredity kdykoli dokoupit, podobně jako je možné navýšit i počet uživatelů. Aktuální přehled spotřeby kreditů za využití služeb můžete nalézt na webových stránkách Esri

Neziskové organizace a licence pro školy

Pro neziskové a nevládní organizace a instituce základního, středního, vyššího a odborného vzdělávání jsou k dispozici zvláštní verze předplatného. Pokud do těchto oborů patříte, kontaktujte nás e-mailem na adrese obchod@arcdata.cz.

Veřejný účet ArcGIS

Pro nekomerční využití lze vytvořit také veřejný účet, který může zcela bezplatně využívat některé funkce ArcGIS Online. S tímto účtem si můžete vytvářet vlastní webové mapy z on-line dostupných zdrojů a zanášet do nich svá data formou mapové kresby. Získáte také 2GB prostor pro ukládání vašich map a aplikací, které však budou veřejně přístupné.

ArcGIS Online Subscription si také můžete bezplatně vyzkoušet ve zkušební verzi celého systému ArcGIS.

Vyzkoušejte si 60denní verzi systému ArcGIS