ArcGIS Pro

Moderní desktopový GIS, který je založený na 64bitové architektuře, podporující vícejádrové procesory i možnosti současných grafických karet.

ArcMap

Robustní desktopový GIS, který nabízí komplexní nástroje pro prostorovou analýzu, profesionální kartografii a správu prostorových dat.

Nadstavby

Díky nástrojům ze specializovaných nadstaveb přidáte analytické funkce, budete moci vytvářet schémata, spravovat sítě nebo kontrolovat pracovní postupy týmu.

Využijte svá data

ArcGIS Desktop může pracovat s více než stovkou vektorových, rastrových nebo textových formátů. Připojíte GIS i CAD data, soubory z přístrojů GPS, tabulky či data z databázových systémů. Můžete využívat i data publikovaná na internetu – ve formátech OGC i jako služby ArcGIS serveru, které nabízí více možností pro zpracování a vizualizaci. Integrované rozhraní na webový portál umožňuje snáze využívat data sdílená ve vaší organizaci a integrované vyhledávání zaručí, že vždy naleznete ta data, která právě potřebujete.

Souřadnicové systémy

Souřadnice prostorových dat mohou existovat v různých souřadnicových systémech. ArcGIS dokáže pracovat se všemi obvykle používanými souřadnicovými systémy a dokáže mezi nimi data transformovat. Pokud pro daný účel nechcete vytvářet transformovanou kopii dat, není problém data transformovat „on‑the‑fly“ čili za chodu. Tak bude aplikace všechna data zobrazovat v určeném souřadnicovém systému, zatímco zdrojová data zůstanou nezměněna.

Tvorba nových dat

Nová data můžete získat importem z různých zdrojů, ale také můžete vytvářet data sami. S pomocí editačních šablon je tvorba dat přehledná a díky množství editačních nástrojů, které zajišťují základní (oblouk, kolmice, rovnoběžka) i pokročilé (odsunutí, topologické vztahy) konstrukční úlohy, také efektivní. Mezi speciálními typy dat, která lze vytvářet, jsou i data geometrických sítí, vhodná pro funkční zachycení silnic, inženýrských sítí atd. Pomocí specializovaných nástrojů nakonec můžete zkontrolovat, zda jsou data vytvořena správně.

Pokročilá analýza

Nástroje pro prostorovou analýzu využívají osvědčené vědecké a statistické postupy. Od jednoduchých analýz (jako je analýza viditelnosti ve 3D) přes síťové analýzy po analýzu distribuce jevu v území, všechny nástroje je možné ovládat z jednotného uživatelského prostředí, výpočty za sebou řetězit do tzv. geoprocessingových modelů nebo je používat jako funkce v programovacím jazyku Python.

Vizualizace a analýza rastrů

Analyzovat můžete i nejrůznější rastrová data, ať se jedná o letecké či družicové snímky, nebo o výsledky z jiných analýz, ArcGIS Desktop disponuje nástroji pro jejich dynamickou vizualizaci a úpravu základních parametrů. Družicové snímky také dokáže automaticky klasifikovat do jednotlivých tříd. Speciální formát pro ukládání rastrů zaručuje rychlou manipulaci i s velkými objemy dat.


Základní mapa ČR 1 : 10 000. © Zeměměřický úřad.

Profesionální kartografie

Kvalitní kartografie vyžaduje sofistikované nástroje. Využít můžete automatické inteligentní rozmisťování popisků, maskování grafiky, parametrické nastavení vlastností symbolů nebo můžete stanovit výjimku v jakémkoliv zobrazení. Analytické nástroje výrazně pomohou s automatickou generalizací prvků a další funkce zajistí tvorbu souboru map – atlasu. Nástroje ArcGIS Desktop jsou navrženy tak, aby co nejvíce práce bylo provedeno automaticky a kartograf se mohl soustředit pouze na řešení problematických oblastí mapy.

Vizualizace dat

S ArcGIS Desktop vytvoříte ze svých dat přehledné mapy. Můžete v nich použít barvy, symboly a klasifikaci dat dle jejich charakteristiky (např. zobrazení sídel různě velkými symboly v závislosti na počtu obyvatel), na výběr je mnoho předem připravených značek a vytvořit si můžete i značky vlastní. Značky, barvy, linie, barevné škály a další prvky lze uložit a opakovaně použít nebo sdílet s kolegy.

Sdílejte s kolegy a publikujte pro veřejnost

Výsledky své práce můžete snadno publikovat prostřednictvím ArcGIS Enterprise nebo pomocí webového portálu ArcGIS Online. Takto lze sdílet vybraná data nebo rovnou celé webové mapy. Publikovat můžete vektorová i rastrová data, buď ve formátu dat s vybranými atributy, nebo jako rastrovou či vektorovou cache.

Stáhněte si zkušební verzi ArcGIS