ArcGIS CityEngine je vizualizační software, který dokáže z 2D geografických dat pomocí parametrických pravidel vytvořit 3D simulaci zastavěné oblasti. Proto je skvělým nástrojem například pro plánování a vizualizaci různých variantních scénářů nové výstavby.

Vytvořte realistická 3D města

Zobrazením situace ve 3D získáte přehled o vlivu staveb na okolí. Posoudíte tak viditelnost nových budov, změnu panorámatu, zastínění okolních staveb či veřejných prostor a mnoho dalších informací. Pocit ze sledování reálného města navodí automaticky generované textury, které můžete snadno doplnit vlastními fotografiemi fasád budov.

Najděte nejlepší scénář

Parametrická pravidla umožňují rychlou úpravu vlastností objektů. Přepsáním jediného čísla změníte počet pater u vybraných budov nebo rozšíříte ulice. Úpravou hodnoty atributu se z bloku budov stane zelený park – nebo naopak. Různé varianty vašeho scénáře vám tak pomohou lépe se rozhodnout.

Sdílejte vše ve 3D

Vytvořený plán můžete s kolegy či veřejností sdílet on-line prostřednictvím webové aplikace. Pomocí webového prohlížeče si tak dokáže 3D scénu zobrazit každý a dokonce si zde může mezi sebou porovnávat i jednotlivé navržené varianty.

Integrace s ArcGIS

ArcGIS CityEngine dokáže načítat mnoho formátů 2D a 3D dat včetně geodatabáze ArcGIS. Data tak lze do prostředí CityEngine snadno nahrát, vytvořit z nich 3D model a opět je uložit ve formátu vhodném pro práci v ArcGIS Desktop.


Prohlédněte si ukázkové scény

Philadelphia Redevelopment

Návrh plánu pro úpravu části území města Philadelphia.

Pouštní město

Ukázka fiktivního města na Blízkém východě.

Ochranný prostor letiště

Identifikace překážek ve vzdušném prostoru letiště.

Zažádejte si o zkušební verzi na stránkách Esri