Aplikace Drone2Map umožňuje efektivně začlenit do systému ArcGIS data získaná snímkováním z dronů. Takto pořízené rastry dokáže ve velmi krátkém čase zpracovat do ortomozaiky a 3D data zpřístupnit pro analytické nástroje platformy ArcGIS. Váš dron se tak stane neocenitelným datovým zdrojem pro celou organizaci.

Přišel čas využít drony

Snímkování pomocí dronů je moderní způsob získávání aktuálních dat. Můžete jej využít k inspekci infrastruktury, pro monitorování očekávaných i neočekávaných událostí nebo například pro letecký sběr topografických dat.

Široké možnosti zpracování

Data, která se pomocí aplikace Drone2Map zpracují, můžete načíst do ArcGIS Desktop a použít na ně komplexní nástroje, které ArcGIS Desktop poskytuje, a to včetně analytických nadstaveb.

Plně integrován do platformy

Aplikace Drone2Map je součástí platformy ArcGIS, a při její instalaci proto není nutné nasazovat žádný nový systém. Data z ní lze snadno sdílet na ArcGIS Online či na Portal for ArcGIS a využívat je ve webových i mobilních aplikacích.

Fotogrammetrické jádro aplikace ArcGIS Drone2Map je založeno na nástrojích Pix4D.

Chcete si zakoupit nebo vyzkoušet Drone2Map?