Aplikace Drone2Map umožňuje efektivně začlenit do systému ArcGIS data získaná snímkováním z dronů. Takto pořízené rastry dokáže ve velmi krátkém čase zpracovat do ortomozaiky a 3D data zpřístupnit pro analytické nástroje platformy ArcGIS. Rozpracovaný projekt v aplikaci Drone2Map lze pomocí jediného tlačítka otevřít v ArcGIS Pro a díky tomu je možné snadno využít další funkce pro vytvoření nových vrstev v mapě. Výstupy z aplikace Drone2Map lze sdílet na ArcGIS Online či v ArcGIS Enterprise a využít je ke spolupráci napříč organizací. Váš dron se tak stane neocenitelným datovým zdrojem.

Přišel čas využít drony

Snímkování pomocí dronů je moderní způsob získávání aktuálních dat. Můžete jej využít k inspekci infrastruktury, pro monitorování očekávaných i neočekávaných událostí nebo například pro letecký sběr topografických dat.

2D i 3D výstupy

Výstupem 2D produktů jsou ortomozaika a výškové produkty. Díky nim lze z pořízených snímků vytvořit vlastní podkladovou mapu, vytvořit topografické modely s vysoce detailními digitálními modely povrchu či modelovat přírodní krajinu pomocí digitálních modelů terénu a vrstevnic.

Snímky získané z dronu lze zobrazit i ve 3D, přičemž šablona je navržena pro vytváření podrobných mračen bodů a strukturovaných sítí.

Plně integrován do platformy

Aplikace Drone2Map je součástí platformy ArcGIS, a při její instalaci proto není nutné nasazovat žádný nový systém. Data z ní lze snadno sdílet na ArcGIS Online či na Portal for ArcGIS a využívat je ve webových i mobilních aplikacích.

Fotogrammetrické jádro aplikace ArcGIS Drone2Map je založeno na nástrojích Pix4D.

Chcete si zakoupit nebo vyzkoušet Drone2Map?