Moderní desktopový GIS

ArcGIS Pro je založený na 64bitové architektuře, podporuje vícejádrové procesory a výpočetní možnosti současných grafických karet. Jeho pracovní prostředí je přizpůsobeno moderním trendům v uživatelském designu a je navržen tak, aby usnadňoval spolupráci uživatelů jak uvnitř organizace, tak i po internetu prostřednictvím webových služeb.

Tolik map, kolik potřebujete

Grafický engine ArcGIS Pro umožňuje pracovat s několika mapami současně. Mapová okna mohou být navzájem provázaná svojí polohou i stupněm přiblížení a pro jedno území lze tedy snadno porovnávat různá data nebo i různé grafické návrhy.

Můžete také vytvořit libovolné množství výkresů a v jednom projektu tak pracovat na několika mapách v různých formátech.

2D a 3D data zároveň

Není nutné používat speciální aplikace na zobrazení 3D dat. V prostředí ArcGIS Pro s nimi můžete pracovat jako s ostatními daty. Můžete je zobrazovat, přiřazovat jim symboliku a analyzovat je. ArcGIS Pro dokáže zobrazovat i 3D data vytvořená pomocí procedurálních pravidel aplikace CityEngine. Grafický engine navíc umožňuje využívat výpočetní možnosti grafických karet, a práce ve 3D je proto velmi pohodlná.

Pracujte na projektech

Základním způsobem práce s ArcGIS Pro jsou projekty. Jedná se o soubory mapových kompozic, uložených dat, stylů, připojení ke složkám, k serverům a podobně. Jejich součástí mohou být dokonce i geoprocessingové nástroje a skripty. Vedle toho, že kompaktnost těchto projektů usnadňuje jejich správu, lze je i velmi snadno sdílet, což napomáhá spolupráci.

Výkonný geoprocessing

ArcGIS Pro obsahuje mnoho analytických nástrojů z prostředí ArcToolbox. Nejoblíbenější nástroje naleznete na kartě Geoprocessing, kde je k nim prostřednictvím ikon snadný přístup. Některé analytické nástroje jsou vyvinuty přímo pro 64bitové vícejádrové procesory. Dokážou tak lépe využívat paměť PC a paralelně zpracovávat výpočetní úlohy, takže operace nad velkými objemy dat jsou v ArcGIS Pro znatelně rychlejší.

Pokračujte v postupech z ArcMap

Do prostředí ArcGIS Pro je možné přenést většinu geoprocessingových modelů a skriptů v jazyku Python, se kterými jste pracovali v aplikaci ArcMap. V ArcGIS Pro naleznete jak okno Python, tak prostředí ModelBuilder. K dispozici je také .NET API, které do aplikace umožňuje vytvářet vlastní doplňky.

Sdílejte pracovní postupy

Úloha (Task) je předpis pracovního postupu, do kterého lze zahrnout různé nástroje a textový popis jednotlivých kroků. Uživatel, který úlohu spustí, je krok po kroku proveden jejím průběhem, díky čemuž ji může zvládnout i bez předchozího zaškolení. Oproti modelům z prostředí ModelBuilder mají úlohy také tu výhodu, že mohou obsahovat širší spektrum nástrojů a funkcí. Úlohy je možné centrálně distribuovat a synchronizovat jejich aktualizace. Proto jsou vhodné pro definici doporučených či standardizovaných pracovních postupů v rámci organizace.

Těsná integrace s platformou ArcGIS

Z prostředí ArcGIS Pro se snadno dostanete k mapám, vrstvám a službám, které jsou k dispozici na portálu vaší organizace nebo na ArcGIS Online. Integrované vyhledávání umožňuje z jediného okna prohledávat datové sady, ať jsou na místním disku, nebo kdekoliv na síti, i geoprocessingové nástroje. Vytvořené mapy lze pak snadno sdílet jako datové vrstvy nebo jako mapu využívající serverovou cache.

Pokročilá editace

Uživatel – editor má k dispozici množství pokročilých editačních nástrojů, které snadno umožňují konstruovat prvky se zadáním například „kolmo k tomuto prvku o délce 25,4 metru“. Navíc je možné vytvořit šablonu, která vytváří více než jeden prvek. Tak mohou automaticky vzniknout například bodové prvky ventilů na volných koncích nového vodovodního potrubí.

ArcGIS Pro je součástí ArcGIS Desktop. Vyzkoušejte si zkušební verzi.