ArcGIS Pro – základ systému ArcGIS

Desktopový GIS je srdcem celého systému. Je nástrojem pro tvorbu a správu dat a databází, pro jejich prostorovou analýzu a pro vizualizaci dat ve 2D i ve 3D. Jeho prostřednictvím připravíte data k publikaci na server ArcGIS Enterprise či do cloudu ArcGIS Online, aby s nimi mohli pracovat i vaši kolegové prostřednictvím webových a mobilních aplikací.


Analýza dat a datová věda

Již samotné zobrazení v mapě vám pomůže prohlédnout si data v kontextu. ArcGIS Pro navíc obsahuje mnoho analytických nástrojů, jejichž prostřednictvím z dat získáte nové informace. Objevíte souvislosti, které by jinak zůstávaly skryté, dokážete předpovídat budoucí vývoj a díky tomu navrhnete optimální další kroky.


V ukázce je použit projekt s datovou sadou Data50. Autor dat: Zeměměřický úřad.

Vizualizace dat a kartografie

V ArcGIS Pro naleznete nástroje pro profesionální tvorbu tištěných map, tvorbu 3D vizualizací i interaktivních analytických grafů. Pro tvorbu map můžete využít pečlivě navržené grafické styly nebo můžete vytvořit vizualizaci zcela vlastní. ArcGIS Pro podporuje také export do vektorové grafiky pro předtiskovou přípravu a grafickou postprodukci. Již přímo v aplikaci však můžete nastavovat barvové profily a přetisk barev.


Správa dat

Nástroje pro práci s daty vám pomohou udržet integritu a přesnost různých druhů prostorových dat – můžete pracovat s daty s definovanou topologií, lineárním referencováním, inženýrskými sítěmi, s daty, která se mění v reálném čase, nebo s velkými objemy dat, tzv. big daty. Data můžete mít uložená lokálně ve vlastní geodatabázi, v podnikových databázových systémech nebo dokonce v cloudu.


Obrazová data

Drony, družice, letecké snímky, full-motion video, data z laserového skenování a další – nástroje ArcGIS Pro dokážou s těmito daty pracovat, analyzovat je a vizualizovat. Problémem není ani velký objem těchto obrazových dat. Mnoho úloh lze také aplikovat on-the-fly, tedy vypočítávat je v reálném čase bez nutnosti tvorby nové datové sady.


Umělá inteligence (AI)

Obrazová data, data z internetu věcí a ostatní prostorová data můžete propojit prostřednictvím nástrojů AI a strojového učení. S ArcGIS Pro dokážete zpracovat a analyzovat taková data, u kterých to bylo do nedávné doby nemožné.


Automatizace

ArcGIS Pro nabízí různé stupně automatizace ­– od geoprocessingových modelů a dávkového spuštění nástrojů přes tvorbu standardizovaných pracovních postupů po skriptování v jazyku Python, které umožňují zpracovávat data s maximálním výkonem.


Správa aplikace, úpravy a vlastní nástroje

ArcGIS Pro můžete v organizaci nasadit centrálně a s uživatelsky upravenou konfigurací. Aplikaci lze provozovat i vzdáleně ve virtuálním prostředí.

Každá organizace používá unikátní pracovní postupy. ArcGIS Pro je možné rozšířit a upravit různými nástroji včetně ArcGIS Pro SDK pro .NET, aby jej každá organizace využila co nejefektivněji.


Nadstavby

Využít můžete také řadu nadstaveb, které ArcGIS Pro rozšíří o nástroje pro specifické úlohy: pokročilá 3D nebo geostatistická analýza, konverze stovek datových formátů, síťové analýzy nebo automatizace kontroly kvality dat – vyberte si v našem přehledu.


Pracujte s celým systémem ArcGIS

S ArcGIS Pro získáte také přístup k systému ArcGIS. Můžete publikovat mapové služby a aplikace, využívat data, která publikují organizace po celém světě, pracovat s praktickými mobilními aplikacemi a nebo si vytvářet aplikace vlastní. To vše je součástí vašeho ArcGIS Pro.

Vyzkoušejte si zkušební verzi celého systému ArcGIS včetně ArcGIS Pro.