GIS začíná zde

ArcMap je aplikace ArcGIS Desktop, která slouží pro všechny mapové úlohy včetně kartografie, prostorových analýz a editace dat. V jeho prostředí naleznete většinu nástrojů, které vám pomohou data zpracovat, připravit pro analýzu, získat z nich nové informace a výsledky nakonec zobrazit a vytvořit z nich mapu nebo je odeslat k publikaci na server.

Stovky analytických nástrojů

Pro zpracování dat a jejich analýzu můžete využít mnoho tzv. geoprocessingových nástrojů. Přístup k nim máte z přehledného hierarchizovaného rozhraní nebo pomocí inteligentního vyhledávání. Samozřejmostí je možnost dávkového zpracování.

Nástroje navíc naleznete i jako funkce v jazyku Python. Můžete je tedy vkládat do skriptů a svoji práci maximálně automatizovat.

Programy bez programování

ModelBuilder je ideálním prostředím pro automatizaci úloh bez nutnosti napsat jediný řádek kódu. Poskytuje grafické prostředí pro tvorbu modelů – diagramů postupů zpracování dat – které organizují a propojují nástroje a data. Do modelu můžete přetáhnout nástroje a datové sady, propojit je, a vytvořit tak uspořádanou posloupnost kroků pro řešení komplexní úloh.

Prohlédněte si podrobnou funkcionalitu ArcGIS Desktop.