Zpřístupněte geografické informace

ArcGIS for Server patří mezi základní kameny platformy ArcGIS. Díky němu mohou všichni pracovníci v organizaci využívat geografická data, vizualizovat je, analyzovat a nalézat skrze ně nové souvislosti. ArcGIS for Server poskytuje nástroje nezbytné pro provoz plnohodnotného geoportálu, stejně jako zpřístupňuje GIS funkcionalitu pro nejrůznější desktopové, webové i mobilní aplikace. Kde všude tedy ArcGIS for Server dokáže rozšířit možnosti GIS?

Pracujte se službami v desktopových aplikacích

Služeb publikovaných na ArcGIS serveru mohou využívat aplikace ArcMapArcGIS Pro. Dokážou pracovat nejen s mapovými a datovými službami, ale i se službami geoprocessingovými. Na serveru tedy můžete publikovat pokročilejší analytické funkce licenční úrovně Advanced a využívat je například v ArcGIS for Desktop Basic. Analytické modely distribuované serverovými službami lze také snadno aktualizovat – velký rozdíl oproti nutnosti zaslat každému uživateli nový soubor a dohlédnout, zda jej správně instaloval.

 

Vytvářejte webové aplikace

Součástí platformy ArcGIS je řada hotových aplikací, díky kterým je možné provádět např. editaci geografických prvků přímo z prostředí webového prohlížeče. Pomocí nástroje Web AppBuilder for ArcGIS lze vytvářet vlastní webové aplikace pouhou konfigurací, bez nutnosti programování. Pro programátory je k dispozici knihovna ArcGIS API for JavaScript, usnadňující vývoj vlastních webových aplikací. Programováním lze také rozšiřovat funkčnost aplikace Web AppBuilder for ArcGIS formou vlastních komponent, nebo upravovat připravené šablony aplikací.

Pracujte s GIS na telefonech a tabletech

Mobilní aplikace mohou poskytovat různé funkce. Vybrat si můžete mezi prohlížečkami, které umožňují prohlížení a základní operace s webovými mapami, nebo specializované aplikace, například pro sběr dat. Pomocí vývojových prostředí je možné vytvořit si aplikaci vlastní. Podporovány jsou platformy ­Android, iOS, Windows.

 

Integrujte GIS do podnikových IT systémů

Díky serveru a příslušným zásuvným modulům můžete funkčnost platformy ArcGIS zahrnout do řady podnikových informačních systémů. Je tak například možné provádět geokódování a základní analýzy GIS přímo v prostředí Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft SharePoint, IBM Cognos, Microsoft Dynamics CRM, MicroStrategy a řadě dalších.

Připraven na implementaci

ArcGIS for Server je uzpůsoben pro bezproblémové začlenění do jakékoliv stávající IT infrastruktury. Technologie ArcSDE zajišťuje správu geodatabází uložených v RDBMS (IBM DB2, ­Informix, Oracle, SQL Server, Netezza‚ PostgreSQL).

Integraci do stávajících informačních systémů (např. ERP, CRM) umožňuje podpora standardu SOA (service oriented architecture) protokoly SOAP a REST. Samozřejmostí je podpora standardů v oblasti GIS (OGC) i v oblasti IT (W3C), takže služby mohou využít i jiní CAD, GIS či SQL klienti.

Podpora cloud‑computing

Ne každá organizace má potřebu provozovat vlastní server, ať se jedná o otázku hardwaru, adekvátního internetového připojení nebo lidských zdrojů pro jeho správu. Provozováním serveru v cloudu velká část těchto starostí odpadne. Navíc toto řešení umožňuje snadno škálovat výkon serveru podle aktuální potřeby. V prostředí cloudu trvá instalace a konfigurace ArcGIS for Server jen několik minut.

Vytvořte geoportál

Portal for ArcGIS je propracovaný systém pro správu obsahu (content management system) vyvinutý speciálně pro geografická data. Zajišťuje zabezpečené propojení obsahu s mapovou aplikací a s uživatelskými účty v rámci organizace.

Pomocí Portal for ArcGIS je možné určit, kteří uživatelé mají přístup k jakým datům, a koordinovat tak využití geografických dat v organizaci. Portal nabízí nástroje nejen pro správu uživatelských účtů a jednotlivých uživatelských práv, ale také zajišťuje katalogizaci a vyhledávání v prostorových datech i distribuci webových a mobilních aplikací. Administrátoři Portal for ArcGIS ocení aplikaci, která poskytuje podrobné informace o aktivitě uživatelů organizace.

 

Geoportál je pro vás připravený