Software Esri je možné zakoupit prostřednictvím speciální cenově zvýhodněné multilicence, mezi jejíž hlavní výhody patří zejména neomezený přístup k vlastnímu softwaru, usnadnění dalšího rozvoje a efektivní administrace vašeho GIS.

Moderní způsob licencování softwaru prostřednictvím tzv. Enterprise Agreement (EA) je výhodný zejména pro větší organizace a komplexnější nasazení GIS technologií. Jedná se o celopodnikovou licenci, která v sobě zahrnuje hned několik zásadních výhod.

Svým uživatelům nabízí jasný a transparentní způsob financování, možnost využívat aktuální verze softwaru v neomezeném množství a pokrytí všech nainstalovaných licencí technickou a systémovou podporou (maintenance). Tím umožňuje snadné nasazení GIS technologie i při změně aktuálních požadavků nebo při jakémkoliv následném rozvoji.

Hlavní principy EA

  • Pevný roční poplatek v Kč na tři po sobě následující roky.
  • Neomezený přístup k většině softwarových produktů z rodiny ArcGIS.
  • Maintenance na stávající i nový software.
  • Využití v rámci celé organizace.

Hlavní výhody licencování prostřednictvím EA

  • Výrazně snižuje jednotkovou cenu softwaru.
  • Umožňuje operativní nasazení technologie v závislosti na aktuálních požadavcích.
  • Nabízí možnost průběžného rozvoje GIS.
  • Usnadňuje strategické plánování.
  • Výrazně snižuje administrativní náročnost.

Pro koho je EA určená?

Licencování prostřednictvím EA je vhodné jak pro velké organizace (využívají ji například Skupina ČEZ, Pražská energetika, a.s., Česká geologická služba, …), tak i pro zájemce z řad krajských úřadů (Kraj Vysočina), magistrátů a menších měst (Most, Přerov, Třeboň, …) nebo vodárenských či teplárenských společností.

Jak licenci EA získat?

Licence EA je pro každého klienta navržena na míru. Respektován je přitom jak aktuální stav využití softwaru Esri, tak i budoucí potenciál jeho rozvoje. V případě zájmu o tento způsob licencování proto neváhejte kontaktovat naše obchodní konzultanty, kteří rádi vypracují nabídku přesně pro vaši organizaci.

Zaujala vás nabídka celopodnikové licenční smlouvy EA?