Splňte požadavky INSPIRE

ArcGIS for INSPIRE je kompletní webové řešení pro splnění požadavků INSPIRE v oblastech dat, služeb a metadat.

Co je INSPIRE?

Směrnice INSPIRE vytváří legislativní rámec potřebný k vybudování evropské infrastruktury prostorových informací. Stanovuje obecná pravidla pro založení infrastruktury prostorových dat s cílem poskytovat větší množství kvalitních a standardizovaných prostorových informací.

 

Sestavte si řešení pro INSPIRE

ArcGIS for INSPIRE rozšiřuje systém ArcGIS o vlastnosti nutné pro splnění aktuálních požadavků směrnice INSPIRE pro prohlížecí, vyhledávací a stahovací služby bez toho, aby bylo nutné data složitě migrovat.

ArcGIS for INSPIRE obsahuje:

  • Nadstavbu pro ArcGIS for Desktop určenou k tvorbě a správě prostorových dat a metadat INSPIRE.
  • Nadstavbu pro ArcGIS for Server, která zajišťuje prohlížecí a stahovací služby.
  • Geodatabázové šablony pro extrakci, transformaci a import (ETL) existujících dat do geodatabáze, jejíž struktura odpovídá požadavkům INSPIRE.
  • Software Esri Geoportal Server, který zajišťuje katalogizaci a indexaci INSPIRE metadat a provozuje vyhledávací službu.

 

Pomůžeme vám s implementací směrnic INSPIRE.