Pomocník s rastrovými daty

ArcGIS Image Server je zaměřen na práci s rastrovými daty. Minimalizuje čas potřebný pro jejich zpracování a umožňuje publikovat obrazová data bez nutnosti jejich předzpracování a načítání celého objemu.

Pomocí ArcGIS Image Server můžete:

  • zajistit přístup k rastrovým datům velmi krátce po jejich získání,
  • publikovat více rastrových služeb a přitom udržovat jen jedinou verzi zdrojových dat – data se zpracovávají dynamicky,
  • minimalizovat duplikaci dat a maximalizovat množství typů digitálních rastrových výstupů,
  • vytvářet dynamickou mozaiku tvořenou z rastrových snímků různých formátů, velikostí pixelů nebo různých souřadnicových systémů,
  • poskytovat metadata jak k vlastní službě, tak i k jednotlivým snímkům,
  • umožnit snadnou distribuci velkého množství rastrových snímků velkému počtu klientských aplikací.

 

Podpora mnoha zdrojů dat i klientů

ArcGIS Image Server podporuje mnoho různých zdrojů rastrových dat a je při tom jedno, zda jsou uložena na discích nebo v rámci RDBMS. Podporována jsou i metadata obrazových dat pořízených např. družicemi QuickBird nebo LANDSAT.

Dynamické zpracování dat na serveru

ArcGIS Image Server zpracovává obrazy dynamicky. Při tvorbě služby je možné definovat procesy, jako např. prokreslení různých snímků, pásmovou algebru, kombinaci pásem, roztáhnutí, zaostření či analýzy terénu (svažitost, viditelnost, stínování reliéfu a další). 

 

Dynamické zpracování dat šetří prostředky

Na obrázku jsou zobrazeny čtyři různé reprezentace (tj. obrazové serverové služby) vytvořené z jediného zdroje dat pomocí ArcGIS Image Server. Další výhodou tohoto přístupu je možnost upravovat způsob vizualizace obrazových dat přímo v prostředí ArcGIS Desktop bez změny konfigurace služby na straně serveru.