Důležitou součástí ArcGIS Enterprise je také propracovaný systém pro správu obsahu (content management system) vyvinutý speciálně pro geografická data. Zajišťuje zabezpečené propojení obsahu s mapovou aplikací a s uživatelskými účty v rámci organizace.

Pokud chcete svá prostorová data zpřístupnit kolegům ve vaší organizaci nebo je publikovat pro veřejnost, ArcGIS Enterprise vám pro to poskytne všechny potřebné nástroje. Naleznete v něm prostředí pro katalogizaci dat a jejich prohledávání, systém pro správu uživatelů, jejich práv a přístupu k jednotlivým datovým sadám a v neposlední řadě také rozhraní pro mobilní a webové aplikace včetně zásuvných modulů do podnikových IT systémů.

Utřiďte a zveřejněte data

Data publikovaná na portálu lze třídit nejen na úrovni souborového systému (do adresářů a podadresářů), ale i na úrovni metadatového popisu a klíčových slov, což je výhodné nejenom pro správnou identifikaci dat, ale také pro integrované vyhledávání. Pro metadatový popis je samozřejmě možné využívat standardu INSPIRE.

Vlastník dat má sdílení každé položky zcela pod svojí kontrolou. Data mohou být soukromá, sdílená pouze s určitými uživateli nebo veřejná; navíc jsou i práva editace těchto dat řízena samostatně. Veškerá nastavení sdílení dat je samozřejmě možné kdykoliv změnit.

Využít můžete i speciální rozhraní ArcGIS Open Data, které je určené pro přehlednou publikaci dat pro veřejnost.

Tvořte a sdílejte webové mapy

Pomocí nástrojů ArcGIS Enterprise lze webovou mapu vytvořit za okamžik. Stačí vybrat požadovaná data, přiřadit jim adekvátní symboliku a hned je možné začít s mapou pracovat – nebo ji sdílet. Do mapy přitom není nutné vkládat pouze data vaší organizace, dokáže pracovat i s mapovými službami z internetu; ať se jedná o formát ArcGIS, nebo standardy OGC.

Využijte mobilní a desktopové klienty

Mapy publikované prostřednictvím ArcGIS Enterprise je možné zobrazit v mnoha mobilních i desktopových klientech. Kromě aplikací ArcGIS Desktop, které jsou zaměřeny spíše na GIS odborníky, jsou k dispozici také tematické aplikace pro širší veřejnost. Pracovníci na PC mohou tak využít webové klienty nebo Operations Dashboard a pro mobilní zařízení jsou dostupné specificky zaměřené nativní aplikace, jako je například Collector for ArcGIS nebo Explorer for ArcGIS.

Speciální kapitolou jsou zásuvné moduly do softwaru třetích stran, jako je Microsoft ExcelMicrosoft PowerPointMicrosoft SharePointIBM CognosMicrosoft Dynamics CRMMicroStrategy a další.

 

Správa uživatelských účtů

Uživatelské účty portálu se liší v právech, kterými jednotliví uživatelé disponují. Práva jsou řízena pomocí tzv. rolí, což jsou soubory jednotlivých práv a privilegií. Role se snadno spravují a umožňují udržovat přehled v právech jednotlivých účtů.

Uživatelé mohou vytvářet pracovní skupiny – vyčleněné pracovní prostory, ve kterých lze sdílet data a mapy. Jednotlivá oddělení tak mohou komunikovat pouze mezi sebou a pro ostatní kolegy v organizaci zpřístupňovat až finální datové produkty.

Identifikace uživatelů může být provázána s firemním úložištěm účtů. Pro autentizaci je možné využít standardy jako LDAP, PKI, IWA nebo protokol SAML.

Přehledné administrační nástroje

Administrátor má přístup k nástrojům, které ho podrobně informují o využívání jednotlivých datových sad, a má plnou kontrolu nad uživatelskými účty. Může konfigurovat základní nastavení mapových klientů, nastavit podkladové mapy a vyhledávací engine či upravit webové stránky rozcestníku portálu. Vše probíhá v přehledném webovém administračním rozhraní.

Chcete se dozvědět více o využití ArcGIS Enterprise ve vaší organizaci?