ArcGIS Online je nástroj pro publikaci, prohlížení a sdílení dat, interaktivních map a aplikací v prostředí internetu. Důraz je kladen na snadnou a intuitivní obsluhu, stejně jako na podporu efektivní spolupráce uživatelů. ArcGIS Online je proto vhodnou cestou, jak vaše data a mapy zpřístupnit uživatelům v rámci organizace nebo dokonce široké veřejnosti.

Snadné nasazení

ArcGIS Online je okamžitě připraven k použití, není třeba nic instalovat. Jedná se totiž o softwarové řešení formou služby v cloudu (SaaS), jehož součástí jsou intuitivní nástroje pro tvorbu a sdílení map a aplikací. Prohlédněte si, jak se v ArcGIS Online pracuje.

Lepší využití dat

Vizualizace dat prostřednictvím interaktivních map pomáhá nacházet nové informace a souvislosti. Obsah těchto map doplňují vyskakovací okna, ve kterých mohou být grafy, fotografie a odkazy na webové stránky. Díky přístupu pomocí internetu mohou publikované mapy využívat všichni ve vaší organizaci – nebo celá veřejnost. 

Využitelné mobilními aplikacemi

Volně stažitelné aplikace pro chytré telefony a tablety umožňují přístup k mapám kdykoli a odkudkoli. Data je možné pomocí mobilního zařízení také sbírat a provádět na nich analýzy.

Data ihned k použití

Součástí ArcGIS Online je rozsáhlá kolekce dat (podkladové mapy, demografická data, rastrová data, ...) pokrývající celý svět. Najdete tam také podrobná data za Českou republiku, která publikují organizace jako např. CENIA nebo Zeměměřický úřad.

Podpora spolupráce

ArcGIS Online podporuje a výrazně usnadňuje spolupráci s kolegy. Uživatelé mohou vytvářet veřejné nebo uzavřené skupiny, ve kterých budou efektivně sdílet mapy, data a další obsah. Jednotlivým položkám můžete nastavit práva samostatně.

 

Bezpečnost

Před nepovolaným přístupem chrání data hned několik bezpečnostních vrstev. Vstup uživatele do portálu může být podmíněn autentizací, při které lze využít např. propojení s Active Directory za pomoci protokolu SAML, případně vícefaktorové oveřování uživatelů využitím mobilního telefonu. ArcGIS Online splňuje bezpečnostní certifikáty ISO 27001, SSAE16 SOC1 Typ 2, EU Safe Harbor, množství bezpečnostních certifikátů vyžadovaných zákony USA a osvědčení TRUSTe Certified Privacy Seal o zásadách ochrany osobních údajů. Podrobné informace o zabezpečení ArcGIS Online včetně nástroje pro monitoring jeho stavu naleznete na adrese trust.arcgis.com.

Přizpůsobí se potřebám

Vývojáři mohou pomocí ArcGIS API a SDK vytvářet nové webové a mobilní aplikace, které využívají nejen služeb ArcGIS Online ale i serverových služeb ArcGIS.