Typy uživatelů

Základním stavebním blokem účtu organizace na ArcGIS Online jsou typy uživatelů, které určují, jaké funkce a aplikace může daný uživatel na ArcGIS Online používat.

Creator (dosud úroveň 2)

 • vytváří mapy a aplikace,
 • sdílí mapy s kolegy i s veřejností,
 • spravuje uživatele a obsah organizace,
 • pracuje s daty ArcGIS Living Atlas of the World.

Obsahuje:

Lze doobjednat:

Porovnejte si všechny typy uživatelů


Editor

 • edituje stávající data,
 • vytváří nová data.

Obsahuje:

Lze doobjednat:

Porovnejte si všechny typy uživatelů


Field Worker

 • sbírá a edituje data,
 • plní úkoly v terénu.

Obsahuje:

Lze doobjednat:

Porovnejte si všechny typy uživatelů


Viewer (dosud úroveň 1)

 • může pracovat s mapami a aplikacemi organizace.

Obsahuje:

Porovnejte si všechny typy uživatelů


GIS Professional

 • vytváří mapy a aplikace,
 • sdílí mapy s kolegy i s veřejností,
 • spravuje uživatele a obsah organizace,
 • pracuje s daty ArcGIS Living Atlas of the World.

Obsahuje:

Lze doobjednat:

Porovnejte si všechny typy uživatelů


Srovnávací tabulka

  Viewer Editor
Field Worker
Creator GIS Professional
Práce s mapami a aplikacemi organizace Ano Ano Ano Ano Ano
Základní balík aplikací Ano Ano Ano Ano Ano
Editace dat   Ano Ano Ano Ano
Aplikace do terénu   možné objednat Ano Ano Ano
Aplikace pro kancelář       Ano Ano
Tvorba map a aplikací       Ano Ano
Oprávnění správce       Ano Ano
Práce v ArcGIS Pro       možné objednat Ano

Přehled aplikací

Základní balík aplikací

Balíčkem disponují všechny typy uživatelů.

Mapy s příběhem (Story Maps)
Mapy s příběhem umožňují propojení multimediálního a mapového obsahu. Výsledkem jsou poutavé aplikace.

Web AppBuilder for ArcGIS
Web AppBuilder for ArcGIS pomáhá vytvořit webovou mapovou aplikaci s vlastní funkčností v responzivním designu. Aplikace se skládá z funkčních widgetů, které společnost Esri poskytuje, ale je také možné doprogramovat si vlastní.

Operations Dashboard for ArcGIS
Aplikace Operations Dashboard je určena k tvorbě lehkých klientů specializovaných na sledování průběžně se měnících dat.

Prohlížeč map
Umožňuje vytvářet mapové kompozice a nahrávat do úložného prostoru vlastní data, umožňuje také provádět analytické úlohy a vytvářet data zcela nová.

Prohlížeč scén
Umožňuje vytvářet 3D scény, nastavit jednotlivým vrstvám 3D symboliku a připravit scénu pro použití v dalších aplikacích.

Aplikace do terénu

Součást typů Creator, Field Worker a GIS Professional, lze doobjednat k typu Editor.

Collector for ArcGIS
Collector for ArcGIS je moderní aplikací pro sběr prostorových dat a je vhodná i pro pracovníky, kteří nejsou odborníci na GIS. Umožňuje vytvářet bodové, liniové i polygonové prvky, přikládat přílohy a vyplňovat atributová data z připravených číselníků, to vše i s mapou v režimu off‑line.

Survey123 for ArcGIS
Survey123 for ArcGIS je zaměřena převážně na data s rozsáhlejší atributovou složkou, například na formuláře, inspekce technických zařízení, záznamy o měření na různých stanovištích a podobně.

Workforce for ArcGIS
Workforce for ArcGIS je aplikace určená pro řízení a koordinaci pracovníků v terénu. Umožňuje vytvářet pracovní úkoly, zadávat je jednotlivým pracovníkům a v reálném čase sledovat jejich plnění.

ArcGIS QuickCapture
ArcGIS QuickCapture je aplikace pro rychlý sběr dat. Stačí jen zmáčknout tlačítko a prvek je uložen.

 

Aplikace pro kancelář

Součást typů Creator a GIS Professional.

ArcGIS Maps for Office
ArcGIS Maps for Office tvoří modul pro Microsoft Excel a Microsoft PowerPoint, kde slouží pro vkládání interaktivních map přímo do prezentace.

ArcGIS Maps for SharePoint
ArcGIS Maps for SharePoint jsou modul pro Microsoft SharePoint, kde slouží pro tvorbu mapy a zpracování dat formou prostorových analýz.

ArcGIS Pro

Součást typu GIS Professional.

ArcGIS Pro
ArcGIS Pro je moderní desktopový GIS založený na 64bitové architektuře, podporující vícejádrové procesory i možnosti současných grafických karet.

 

Aplikace, které je možné doobjednat

Navigator for ArcGIS
Navigator for ArcGIS je profesionální navigační aplikace integrovaná do platformy ArcGIS. Pracuje se síťovými daty poskytovanými společností Esri, ale je možné použít i data vlastní.

Insights for ArcGIS
Insights for ArcGIS je aplikace určená pro analytickou práci s daty – obsahuje nástroje pro jejich vizualizaci a proces vzájemné kombinace dat z různých zdrojů je v ní co nejvíce zjednodušen.

Drone2Map for ArcGIS
Aplikace Drone2Map umožňuje do systému ArcGIS efektivně začlenit data získaná snímkováním z dronů. Takto pořízené rastry dokáže ve velmi krátkém čase zpracovat do ortomozaiky a 3D data zpřístupnit pro analytické nástroje platformy ArcGIS.

 

Potřebujete se na něco zeptat?