Software ENVI je produktem americké společnosti Harris Geospatial Solutions, Inc, která poskytuje software nejen pro zpracování dat dálkového průzkumu Země (DPZ), ale i pro vývojáře a specialisty z dalších vědních oborů.

V softwaru ENVI naleznete kompletní sadu nástrojů pro předzpracování, zobrazování, analýzu a sdílení dat dálkového průzkumu Země. ENVI je speciálně navrženo pro práci s družicovými snímky a podporuje většinu současných družicových systémů. Pracovat můžete ale i s vektorovými daty nebo geodatabází.

Hlavní přednosti při načítání a správě dat:

 • podpora panchromatických, multispektrálních, hyperspektrálních, radarových, termálních, LiDAR a dalších typů dat,
 • vizualizace velkého objemu dat,
 • načítání dat přímo z družicových senzorů,
 • načítání a ukládání dat ve formátech JPG, geoTIFF, shapefile, geodatabáze, ArcGIS Online nebo dat ze serverů kompatibilních se standardy OGC a JPIP.

 

Síla analytických nástrojů

ENVI disponuje speciálními nástroji pro multispektrální a především hyperspektrální analýzy, které z vašich dat dokážou vytěžit maximum informací:

 • klasifikace (i objektově orientovaná),
 • identifikace materiálů pomocí rozsáhlých spektrálních knihoven,
 • detekce změn a cílů,
 • vegetační analytické nástroje – vegetační indexy, zdraví vegetace, lesů, určení druhů vegetace, vegetačního stresu.

Co ještě ENVI nabízí?

 • ortorektifikaci, tvorbu digitálních modelů a 3D vizualizací,
 • možnost úprav uživatelského prostředí, ale i nástrojů a funkcí pomocí C++, Java, Python.
 • jednotné dialogy pro nejpoužívanější nástroje včetně přednastavených parametrů, aktualizací a náhledů v každém kroku procesu,
 • rozšíření funkcí a nástrojů pomocí nadstaveb.

 

ENVI LiDAR

Umožňuje vytvářet fotorealistické 3D vizualizace, extrahovat z dat LiDAR důležité prvky a provádět různé analýzy. Zpracovávat můžete data v nejčastěji používaných datových formátech jako je LAS, GeoTIFF nebo SHP. Pomocí ENVI LiDAR je z bodového mračna možné extrahovat ortofoto, digitální model terénu i povrchu, obrysy budov, bodovou vrstvu stromů, linie a sloupy elektrického vedení a vrstevnice.

Extrahovaná data je možné upravovat, prohlížet si atributy exportovaných prvků a vše vizualizovat s tapetami ve 3D prostředí. Výsledky je možné otevřít přímo v softwaru ENVI a ArcGIS, stejně jako je lze exportovat do standardních formátů jako SHP, DXF, GeoTIFF, DAT nebo IMG. Součástí je Analýza viditelnosti, kterou lze aplikovat na LiDAR data a zjišťovat tak místa, která jsou viditelná z jednoho nebo více stanovišť.

 
Objednejte si zkušební verzi ENVI nebo se zeptejte na cokoliv

Spolupráce s Esri

Rastrová data významně rozšiřují možnosti využití GIS jako analytického nástroje. Společnost Harris je platinovým partnerem společnosti Esri, se kterou úzce spolupracuje. Výstupy z aplikace ENVI lze snadno zobrazit v prostředí ArcGIS Desktop i ArcGIS Online. Stejně tak je možné postupy a nástroje ENVI využít v prostředí ArcToolbox.

Nadstavby ENVI

 • Feature Extraction Module – objektově orientovaná klasifikace (extrakce) zájmových prvků
   
 • Photogrammetry Module – ortorektifikace leteckých a družicových snímků, vytváření mračna bodů ze stereosnímků
   
 • DEM Extraction Module – tvorba a úprava digitálních modelů terénu
   
 • Atmospheric Correction Module – odstranění vlivu atmosférických podmínek ze snímků
   
 • SARscape Modules – sada nástrojů pro pokročilou práci s radarovými daty
   
 • Crop Science – nástroje pro tzv. precizní zemědělství
   
 • Optical Scape – zpracování dat leteckých snímků a UAV
Přečtěte si o nadstavbách ENVI více