ENVI OneButton je aplikace s velmi jednoduchým uživatelským rozhraním, určená k přesnému zpracování leteckých snímků včetně neměřických pořízených systémy UAS (drony).

Díky ní tak mohou i uživatelé bez hlubších znalostí fotogrammetrie snadno získat výstupy v podobě ortofotomozaiky či 3D mračna bodů, se kterými lze dále pracovat v softwaru ENVI či ArcGIS.

Vstupy a výstupy

Do zpracování mohou vstupovat snímky ve formátu JPEG nebo TIFF bez ohledu na to, kolik obsahují pásem. Důležitá je pouze informace o typu senzoru a jeho přesné poloze v době pořízení snímku. Z těchto vstupů pak snadno získáte například 2D a 3D georeferencované mozaiky, které můžete využít k následné multispektrální či hyperspektrální klasifikaci v prostředí ENVI, nebo 3D LAS soubory, které lze vizualizovat v prostředí ENVI LIDAR. Díky nadstavbě ENVI Feature Extraction je rovněž možné analyzovat a extrahovat 3D budovy a další prvky.

Možnosti využití ENVI OneButton jsou proto velmi široké. Uplatní se například ve vojenství a krizových situacích, v zemědělství, lesnictví či archeologii; zkrátka všude tam, kde uživatelé ocení maximální zkrácení času mezi vlastním nasnímáním a požadovaným vyhodnocením dat.

ENVI OneButton nabízí:

 • zpracování snímků z jakéhokoliv senzoru bez nutné znalosti natočení kamery v době pořízení snímku,
 • podporu multispektrálních a vícepásmových snímků, přičemž software může zachovat původní hodnoty pixelů pro následné analýzy,
 • přesné algoritmy blokového vyrovnání pro zpracování snímků z nejrůznějších nosičů,
 • podporu importu GCP (pro zpřesnění polohy mohou být přidány přesně zaměřené referenční body),
 • automatické vytvoření zprávy obsahující podrobnosti o zpracování (statistiky a ukazatele, které umožňují posoudit přesnost a kvalitu zpracování výstupu),
 • využití GPU a více jader pro velmi rychlé zpracování.

Vstupní požadavky

 • Snímky ve formátu JPG (RGB) nebo TIFF (libovolný počet pásem).
 • Informace o pozici senzoru při snímání obsažené v metadatech snímku, nebo v textovém souboru (X, Y, Z).
 • Metadata senzoru – ohnisková vzdálenost a velikost pixelu (dle typu senzoru se může automaticky načíst z obsáhlé databáze).
 • Úhel natočení kamery (nepovinně).
 • Orientace kamery (nepovinně)

Výstupní produkty

 • Ortofotomozaika ve formátu GeoTIFF, která může být vytvořena ve vysokém či nižším rozlišení (při potřebě rychlého zpracování).
 • Digitální model reliéfu nebo povrchu.
 • 3D mračno bodů (point cloud), které je možné vytvořit ve vysoké či nižší podrobnosti nebo převést na texturovaný model
 • Mozaiková datová sada (mosaic dataset) – mozaika snímků zveřejněná pomocí ArcGIS Enterprise nebo ENVI Engine/Geospatial Services Framework.

ENVI OneButton Professional

Pokud při zpracování snímků potřebujete využít pokročilejších funkcí, je pro vás určena verze ENVI OneButton Professional, která umožňuje plnou kontrolu nad parametry celého procesu a nabízí pokročilé editační nástroje.

Tento software obsahuje veškeré možnosti automatického zpracování ze základní verze OneButton, umožňuje však uživateli zasahovat do každé fáze zpracování a aktivně tak ovlivňovat parametry finálního výstupu.

Možná uživatelská nastavení

 • úpravy a filtrace spojovacích bodů (tie points),
 • vytváření výškového modelu a mračna bodů v různých úrovních detailu,
 • manuální editace spojovacích čar mezi snímky při mozaikování,
 • nástroje pro zpracování velkých projektů (v řádech tisíců snímků) včetně barevného vyrovnání snímků a možnosti odstranění artefaktů ve výsledné mozaice.

ENVI OneButton Professional vyžaduje pro svoji práci software ArcGIS Desktop.