ENVI OneButton je aplikace s velmi jednoduchým uživatelským rozhraním, určená k přesnému zpracování leteckých snímků včetně neměřických pořízených systémy UAS (drony).

Díky ní tak mohou i uživatelé bez hlubších znalostí fotogrammetrie snadno získat výstupy v podobě ortofotomozaiky či 3D mračna bodů, se kterými lze dále pracovat v softwaru ENVI či ArcGIS.

Vstupy a výstupy

Do zpracování mohou vstupovat snímky ve formátu JPEG nebo TIFF bez ohledu na to, kolik obsahují pásem. Důležitá je pouze informace o typu senzoru a jeho přesné poloze v době pořízení snímku. Z těchto vstupů pak snadno získáte například 2D a 3D georeferencované mozaiky, které můžete využít k následné multispektrální či hyperspektrální klasifikaci v prostředí ENVI, nebo 3D LAS soubory, které lze vizualizovat v prostředí ENVI LIDAR. Díky nadstavbě ENVI Feature Extraction je rovněž možné analyzovat a extrahovat 3D budovy a další prvky.

Možnosti využití ENVI OneButton jsou proto velmi široké. Uplatní se například ve vojenství a krizových situacích, v zemědělství, lesnictví či archeologii; zkrátka všude tam, kde uživatelé ocení maximální zkrácení času mezi vlastním nasnímáním a požadovaným vyhodnocením dat.

ENVI OneButton nabízí:

 • zpracování snímků z jakéhokoliv senzoru bez nutné znalosti natočení kamery v době pořízení snímku,
 • podporu multispektrálních a vícepásmových snímků, přičemž software může zachovat původní hodnoty pixelů pro následné analýzy,
 • přesné algoritmy blokového vyrovnání pro zpracování snímků z nejrůznějších nosičů,
 • podporu importu GCP (pro zpřesnění polohy mohou být přidány přesně zaměřené referenční body),
 • automatické vytvoření zprávy obsahující podrobnosti o zpracování (statistiky a ukazatele, které umožňují posoudit přesnost a kvalitu zpracování výstupu),
 • využití GPU a více jader pro velmi rychlé zpracování.

Vstupní požadavky

 • Snímky ve formátu JPG (RGB) nebo TIFF (libovolný počet pásem).
 • Informace o pozici senzoru při snímání obsažené v metadatech snímku, nebo v textovém souboru (X, Y, Z).
 • Metadata senzoru – ohnisková vzdálenost a velikost pixelu (dle typu senzoru se může automaticky načíst z obsáhlé databáze).
 • Úhel natočení kamery (nepovinně).
 • Orientace kamery (nepovinně)

Výstupní produkty

 • Ortofotomozaika ve formátu GeoTIFF, která může být vytvořena ve vysokém či nižším rozlišení (při potřebě rychlého zpracování).
 • Digitální model reliéfu.
 • 3D mračno bodů (point cloud), které je také možné vytvořit ve vysoké či nižší podrobnosti.
 • Mozaiková datová sada (mosaic dataset) – mozaika snímků zveřejněná pomocí ArcGIS for Server nebo ENVI Services Engine a ENVI for ArcGIS Server.

ENVI OneButton Professional

Pokud při zpracování snímků potřebujete využít pokročilejších funkcí, je pro vás určena verze ENVI OneButton Professional, která umožňuje plnou kontrolu nad parametry celého procesu a nabízí pokročilé editační nástroje.

Tento software obsahuje veškeré možnosti automatického zpracování ze základní verze OneButton, umožňuje však uživateli zasahovat do každé fáze zpracování a aktivně tak ovlivňovat parametry finálního výstupu.

Možná uživatelská nastavení

 • úpravy a filtrace spojovacích bodů (tie points),
 • vytváření výškového modelu a mračna bodů v různých úrovních detailu,
 • manuální editace spojovacích čar mezi snímky při mozaikování,
 • nástroje pro zpracování velkých projektů (v řádech tisíců snímků) včetně barevného vyrovnání snímků a možnosti odstranění artefaktů ve výsledné mozaice.

ENVI OneButton Professional vyžaduje pro svoji práci software ArcGIS Desktop.