Geografická data

Základní kámen každého GIS

Geografická data jsou základem každého GIS. Bez nich je i sebelepší a sebesofistikovanější software jen prázdnou hračkou. V naší nabídce tedy najdete vektorové geografické databáze různých měřítek i data dálkového průzkumu Země.

ArcČR® 500

Digitální vektorová geografická databáze České republiky ArcČR® 500 je vytvořena v podrobnosti měřítka 1 : 500 000. Jejím obsahem jsou přehledné geografické informace o České republice. Data vznikla ve spolupráci ARCDATA PRAHA, s.r.o., Zeměměřického úřadu a Českého statistického úřadu a jsou distribuována zdarma.

Družicová data

Družicová data jsou stále častějším a dostupnějším zdrojem informací. Družicové snímky přinášení aktuální, přesné a objektivní informace o rozsáhlém území. Poskytují nejen velmi realistický pohled na území, ale díky snímání v různých částech spektra umožňují mapování i kvalitativních jevů, např. stavu vegetace.

V naší nabídce naleznete družicová data většiny komerčních družicových systémů. Vedle zprostředkování prodeje dat také nabízíme jejich odborné zpracování.

Data na ArcGIS Online

Na ArcGIS Online naleznete mnoho mapových služeb, které vám poslouží jako podkladová data nebo jako tematický mapový obsah. Významnou skupinou jsou podkladové mapy Esri, které jsou volně dostupné v několika variantách.

Dále můžete využít stovky datových vrstev, které publikují organizace po celém světě. Pro území ČR tak na ArcGIS Online naleznete vybraná data Zeměměřického úřadu, ČSÚ, Cenia, ČGS a mnohá další.