Data na ArcGIS Online

Společnost Esri poskytuje soubor podkladových map, které jsou volně přístupné v rámci služeb ArcGIS Online. Tyto mapy můžete používat nejen ve svých webových aplikacích, ale lze s nimi pracovat také v desktopovém a mobilním prostředí – tedy v celém systému ArcGIS.

Topografická podkladová mapa

Tato mapa je vhodná jako univerzální podklad pro většinu webových map. Naleznete na ní množství topografických prvků s podrobností až po největší měřítka a je zpracována v tlumené barevnosti, aby nebyl rušen tematický obsah.

Světle šedá podkladová mapa

Pokud mají pozornost čtenáře zaujmout výhradně tematická data, použijte jednu z šedých podkladových map. Prvky zobrazené v mapě jsou zredukovány pouze na ty nejvýznamnější. Na této mapě nejlépe vyniknou data v sytých barvách.

Tmavě šedá podkladová mapa

Druhá podoba šedé podkladové mapy využívá tmavé odstíny. Data zobrazená výraznými světlými barvami na ní budí dojem, že svítí.

Ortofotomapa

Pokud potřebujete využít družicové a letecké snímky, můžete pracovat s ortofotomapou, která je k dispozici jak ve verzi s popisky, tak i jako snímky bez dalších údajů.

Silniční mapa

Tato mapa je zaměřena na silniční síť, která čtenáři usnadňuje orientaci. Využít ji můžete například pro mapy, ve kterých je navigace po komunikacích významnou složkou.

Vaše vlastní mapa

Jako standardní podkladovou mapu pro všechny své aplikace můžete samozřejmě nastavit i svoji vlastní mapu, nebo si dokonce můžete vytvořit vlastní knihovnu podkladových map.

Podívejte se, jaká další data na ArcGIS Online naleznete: