Data na ArcGIS Online

Vedle dat publikovaných vaší organizací naleznete na ArcGIS Online mapové služby od uživatelů z celého světa. Při práci s nimi vám pomůže integrované vyhledávání, které bere v úvahu i rozsah území, na kterém se data mají nacházet. Pro vaši lepší orientaci jsme připravili následující seznam zajímavých a praktických mapových služeb. Jelikož se jedná o data, která publikují různé organizace, přesné podmínky využití každé mapové služby naleznete na stránce s jejím popisem.

Základní mapa ČR

Základní mapy
České republiky

Tato mapová služba zahrnuje Základní mapy ČR v měřítkách 1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 200 000, 1 : 500 000 a 1 : 1 000 000.

Ortofotomapa ČR

Ortofotomapa
České republiky

Tato podrobná orotfotomapa pokrývá Českou republiku v celém měřítkovém rozsahu tj. i včetně malých měřítek.

Typologie krajiny

Typologie krajiny
České republiky

Služba zobrazuje mapové výstupy z projektu „Typologie české krajiny“, který zpracovala firma Löw & spol., s.r.o.

Typy půd

Typy půd
České republiky

Služba zobrazuje klasifikace půdních typů podle taxonomického klasifikačního systému půd ČR (TKSP) a světového referenčního systému (WRB).

Klimatické oblasti
České republiky

Služba zobrazující klimatické a srážkové oblasti ČR. Vrstvy vznikly na základě dat Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví.

Geologická mapa ČR

Geologická a geomorfologická mapa

Geologická a geomorfologická mapa ČR v měřítku 1 : 500 000 zobrazuje geovědní vrstvy na území České republiky.

Digitální model reliéfu

Digitální model reliéfu
5. generace (DMR 5G)

DMR 5G představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu. Model vznikl z dat pořízených metodou leteckého laserového skenování.

DMR 4G

Digitální model reliéfu
4. generace (DMR 4G)

DMR 4G představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v pravidelné síti
(5 x 5 m).

Napište nám

Víte o dalším zajímavém
obsahu?

Publikujete vlastní služby
na ArcGIS Online?

Napište nám na: marketing@arcdata.cz

 

Jak získat aktuální statistická a demografická data?