Družice s vysokým rozlišením

IKONOS, QuickBird, Geoeye-1, Pleiades

Kategorie dat s vysokým až velmi vysokým rozlišením obsahuje družicová data s prostorovým rozlišením 1 m až 40 cm. Všechny komerční družice s tímto rozlišením mají kromě prostorového rozlišení prakticky shodné parametry – všechny snímají na čtyřech kanálech modrého, zeleného, červeného a blízkého infračerveného spektra, a to na prakticky totožných vlnových délkách. Mají téměř stejnou velikost jedné scény kolem 15×15 km a i návratnost na stejné místo na Zemi se u všech pohybuje kolem tří dnů. Tento typ družicových dat se využívá pro mapování v měřítkách 1 : 5 000 až 1 : 2 000, pro účely územního plánování, zemědělský monitoring nebo sledování často se měnících prvků. Mezi zástupce družic s vysokým rozlišením patří družice IKONOS, QuickBird, Geoeye-1 a Pleiades 1A a 1B.

IKONOS

Družice IKONOS je jedním z nejstarších zástupců této kategorie. Snímá od roku 1999 a patří mezi družice s rozlišením 1 m panchromaticky a 4 m multispektrálně. Výhodou je možnost pořizovat stereopáry pro tvorbu digitálních výškových modelů.

QuickBird

QuickBird byla dlouhou dobu revoluční družicí. V době svého vypuštění v roce 2001 byla totiž první komerční družicí s vyšším prostorovým rozlišením než 1 m, konkrétně v panchromatickém pásmu snímala v rozlišení 60 cm. Díky vysokému prostorovému rozlišení tak byla využívána i pro mapování v měřítkách 1 : 1000 nebo pro aplikace v oblastech zemědělství, lesnictví a krajinného plánování. V prosinci roku 2014 pořídila poslední snímek a nyní je možné získat data už jen z jejího obsáhlého archivu.

Geoeye-1

První družicí, která překonala prostorové rozlišení 50 cm, byla družice Geoeye-1, vypuštěná roku 2008. Ačkoli snímky pořizovala s rozlišením 40 cm, byla její data kvůli omezení americké vlády až do roku 2014 převzorkována a prodávána pouze v rozlišení 50 cm. Dnes je možné její data získat i z archivu s rozlišením 40 cm. Družice díky své dráze umožňuje návrat na stejné místo na zemi každé tři dny. Navíc mají snímky vysokou přesnost 3 m, a to i bez použití vlícovacích bodů.

Pléiades 1A a 1B

Na rozdíl od předchozích družic, které provozuje americká společnost DigitalGlobe, se u Pléiades jedná o první evropské družice s velmi vysokým rozlišením – 50 cm. Obě družice tvoří soustavu družic se shodnými parametry a jsou na oběžné dráze umístěny tak, že ve stejném okamžiku každá snímá jinou polokouli. První z družic byla vypuštěna v roce 2011, v prosinci 2012 ji pak doplnila její sesterská družice Pléiades 1B. Dohromady tak umožňují každodenní návrat na stejné místo na Zemi.

 

 

 

IKONOS

QuickBird

Geoeye‑1

Pléiades 1A a 1B

Datum vypuštění

 

24. 9. 1999

18. 10. 2001

6. 9. 2008

17. 12. 2011
2. 12. 2012

Provozovatel

 

Geoeye

Digital Globe

Geoeye

Astrium D&S, CNES

Spektrální rozlišení

panchromatické

445–900 nm

445–900 nm

450–900 nm

470–840 nm

Spektrální rozlišení multispektrální

viditelné modré

445–516 nm

450–520 nm

450–520 nm

440–540 nm

viditelné zelené

505–592 nm

520–600 nm

520–600 nm

500–600 nm

viditelné červené

632–698 nm

630–690 nm

630–690 nm

610–710 nm

blízké infračervené

757–853 nm

760–900 nm

760–900 nm

770–910 nm

Prostorové rozlišení

panchromatické

1 m

0,6 m

0,5 m

0,5 m

multispektrální

4 m

2,4 m

1,65 m

2,8 m

Radiometrické rozlišení

 

11bitové

11bitové

11bitové

8 nebo 16bitové

Doba oběhu

 

14 dní

3–7 dní

2–8 dní

98,8 min

Čas přeletu (lokální čas)

 

10.30

10.00

10.30

10.30

Inklinace

 

98,1 °

98 °

98 °

98,2 ˚

Velikost scény

 

11 x 11 km

16 × 16 km

15,2 × 15,2 km

20 × 20 km

Výška orbity

 

681 km

450 km

684 km

694 km