Multispektrální snímky, jsou takové snímky, které zachycují informace v několika pásmech spektra. Radiometrické informace jsou pro jednotlivé vlnové délky ukládány samostatně, obvykle zahrnují i hodnoty za hranicemi viditelného spektra.

Těchto dat je k dispozici velmi mnoho v nejrůznějším prostorovém i spektrálním rozlišení. Na následujících záložkách naleznete dostupná data rozdělená podle jednotlivých provozovatelů: