Pléiades 1A a 1B

Na rozdíl od předchozích družic, které provozuje americká společnost DigitalGlobe, se u Pléiades jedná o první evropské družice s velmi vysokým rozlišením – 50 cm. Obě družice tvoří soustavu družic se shodnými parametry a jsou na oběžné dráze umístěny tak, že ve stejném okamžiku každá snímá jinou polokouli. První z družic byla vypuštěna v roce 2011, v prosinci 2012 ji pak doplnila její sesterská družice Pléiades 1B. Dohromady tak umožňují každodenní návrat na stejné místo na Zemi.

Družice SPOT

Francouzské družice SPOT snímají zemský povrch již od roku 1986 a se svým vysokým prostorovým rozlišením (až 1,5 m) jsou data z družic SPOT vhodná i pro mapování v měřítku 1 : 10 000.

Družice SPOT 6 a SPOT 7 pořizují snímky i v modrém pásmu. V panchromatickém módu snímají v rozlišení 1,5 m, v multispektrálním (R, G, B, NIR) pak v rozlišení 6 m. Obě družice jsou  jsou prakticky totožné – mají stejné parametry a obíhají ve stejné výšce, pouze jsou vůči sobě na protilehlých bodech oběžné dráhy. Každá je tedy nad opačnou polovinou Země. Díky tomu je možné zájmová území snímat prakticky každý den.

Starší družice SPOT 4 a SPOT 5 nemají oproti ostatním družicovým systémům modré pásmo, zato snímaly ve dvou pásmech infračervených. Díky tomu jsou snímky vhodné pro klasifikaci vegetačního pokryvu, způsobu využití půdy, druhové skladby lesa, zdravotního stavu vegetace apod. Výhodou je také možnost zakoupit stereopáry nebo z nich vytvořený digitální model terénu. Družice SPOT 4 pořídila poslední snímek v lednu 2013, SPOT 5 potom v březnu 2015. V současné době jsou k dispozici pouze jejich archivy od roku 1998 (SPOT 4), resp. 2002 (SPOT 5).

TripleSat

Soustava tří družic TripleSat disponuje prostorovým rozlišením až 80 cm a snímá ve 4 spektrálních pásmech. Vyslána byla v roce 2015 a pyšní se výborným časovým rozlišením (každodenní návrat na stejné místo na Zemi).

    Pléiades 1A a 1B SPOT 6 a SPOT 7
Datum vypuštění   17.12.2011 a 2.12.2012 9. 9. 2012 a 30.6.2014
Provozovatel   Airbus D&S Airbus D&S
Spektrální rozlišení panchromatické 470–840 nm 455–745 nm
Spektrální rozlišení multispektrální viditelné modré 440–540 nm 455–525 nm
viditelné zelené 500–600 nm 530–590 nm
viditelné červené 610–710 nm 625–695 nm
blízké infračervené 770–910 nm 760–890 nm
Prostorové rozlišení panchromatické 0,5 m 1,5 m
multispektrální 2,8 m 6 m
Radiometrické rozlišení   8 nebo 16 bitové 8 bitové
Doba oběhu   98,8 min 26 dní
Čas přeletu (lokální čas)   10:30 10:00
Inklinace   98,2 ˚ 98,2 °
Velikost scény   20 × 20 km 60 × 60-600 km
Výška orbity   694 km 694 km