WorldView

WorldView-1

První ze série družic WorldView odstartovala v roce 2007 a stala se v té době nejpodrobnější komerční družicí s rozlišením 50 cm. Snímá ale pouze v panchromatickém, tedy černobílém módu. Vedle vysokého prostorového rozlišení vyniká také ve schopnosti pořídit během jednoho dne data za území o velikosti 750 000 km2.

WorldView-2

Družice s rozlišením 50 cm byla vypuštěna v říjnu 2009 a oproti ostatním družicím se stejným prostorovým rozlišením snímá v osmi spektrálních pásmech. Ta jsou zvlášť vhodná například pro zjišťování hloubky vodních ploch a speciální „red edge“ pásmo umožňuje provádět kvalitnější a přesnější analýzu vegetace a zdraví rostlin než pomocí běžného blízkého infračerveného pásma. Další pásma v infračerveném spektru pak umožňují provádět analýzy atmosférických podmínek, nejrůznější vegetační analýzy nebo studie biomasy. Díky osmi spektrálním pásmům se také zvyšuje přesnost klasifikace (např. oproti QuickBird až o 30 %).

WorldView-3

Družice s prostorovým rozlišení 30 cm byla vypuštěna v srpnu 2014. Na svoji předchůdkyni navazuje prakticky totožnými osmi spektrálními pásmy ve viditelném a blízkém infračerveném spektru, a to s vyšším rozlišením – 1,24 m. Navíc disponuje osmi pásmy v krátkovlnném infračerveném spektru a speciálními CAVIS pásmy pro monitoring atmosféry a korekci dat (CAVIS je zkratka jednotlivých pásem: Cloud, Aerosol, Water Vapor, Ice a Snow).

WorldView-4

WorldView-4 představuje zatím poslední ze série družic WorldView a dosahuje stejného prostorového rozlišení jako její předchůdkyně WorldView-3. Na oběžnou dráhu byla vyslána v roce 2016 z důvodu nedostatečné snímací kapacity družice WorldView-3. V panchromatickém módu poskytuje snímky s prostorovým rozlišením 31 cm, v multispektrálním módu s rozlišením 1,24 m.

IKONOS

Družice IKONOS je jedním z nejstarších zástupců této kategorie. Na oběžnou dráhu byla vyslána v roce 1999 a její provoz byl ukončen v březnu 2015. Patří mezi družice s rozlišením 1 m panchromaticky a 4 m multispektrálně. Výhodou je možnost pořizovat stereopáry pro tvorbu digitálních výškových modelů.

QuickBird

QuickBird byla dlouhou dobu revoluční družicí. V době svého vypuštění v roce 2001 byla totiž první komerční družicí s vyšším prostorovým rozlišením než 1 m, konkrétně v panchromatickém pásmu snímala v rozlišení 60 cm. Díky vysokému prostorovému rozlišení tak byla využívána i pro mapování v měřítkách 1 : 1000 nebo pro aplikace v oblastech zemědělství, lesnictví a krajinného plánování. V prosinci roku 2014 pořídila poslední snímek a nyní je možné získat data už jen z jejího obsáhlého archivu.

Geoeye-1

První družicí, která překonala prostorové rozlišení 50 cm, byla právě družice Geoeye-1, vypuštěná roku 2008. Ačkoli snímky pořizovala s rozlišením 40 cm, byla její data kvůli omezení americké vlády až do roku 2014 převzorkována a prodávána pouze v rozlišení 50 cm. Dnes je možné její data získat i z archivu s rozlišením 40 cm. Družice díky své dráze umožňuje návrat na stejné místo na zemi každé tři dny. Navíc mají snímky vysokou přesnost 3 m, a to i bez použití vlícovacích bodů.

    WorldView-2 WorldView-3 WorldView-4
Datum vypuštění   08.10.2009 13.08.2014 11.11.2016
Provozovatel   DigitalGlobe DigitalGlobe DigitalGlobe
Spektrální rozlišení

panchromatické

450-800 nm 450-800 nm 450-800 nm
Spektrální rozlišení multispektrální

pobřežní

400-450 nm 400-450 nm -

viditelné modré

450-510 nm 450-510 nm 655-690 nm

viditelné zelené

510-580 nm 510-580 nm 510-580 nm

viditelné žluté

585-625 nm 585-625 nm -

viditelné červené

630-690 nm 630-690 nm 450-510 nm

red edge

705-745 nm 705-745 nm -

blízké infračervené I

770-895 nm 770-895 nm 780-920 nm

blízké infračervené II

860-1040 nm 860-1040 nm -
Prostorové rozlišení

panchromatické 

0,5 m 0,3 m 0,3 m

multispektrální

1,84 m 1,24 m  1,24 m
Radiometrické rozlilšení   11 bit 11 bit 11 bit 
Doba oběhu   1-3 dny 4 dny 1 den
Čas přeletu (lokální čas)   10:30 13:30 10:30
Inklinace   97,2° 98° 98°
Velikost scény   16,4x16,4 13,1x13,1 13,1x13,1
Výška orbity   770 km 617 km 617 km

 

 

IKONOS

QuickBird

Geoeye‑1

Datum vypuštění

 

24. 9. 1999

18. 10. 2001

6. 9. 2008

Provozovatel

 

DigitalGlobe

DigitalGlobe

DigitalGlobe

Spektrální rozlišení

panchromatické

445–900 nm

445–900 nm

450–900 nm

Spektrální rozlišení multispektrální

viditelné modré

445–516 nm

450–520 nm

450–520 nm

viditelné zelené

505–592 nm

520–600 nm

520–600 nm

viditelné červené

632–698 nm

630–690 nm

630–690 nm

blízké infračervené

757–853 nm

760–900 nm

760–900 nm

Prostorové rozlišení

panchromatické

1 m

0,6 m

0,5 m

multispektrální

4 m

2,4 m

1,65 m

Radiometrické rozlišení

 

11bitové

11bitové

11bitové

Doba oběhu

 

14 dní

3–7 dní

2–8 dní

Čas přeletu (lokální čas)

 

10.30

10.00

10.30

Inklinace

 

98,1 °

98 °

98 °

Velikost scény

 

11 x 11 km

16 × 16 km

15,2 × 15,2 km

Výška orbity

 

681 km

450 km

684 km