Družice Landsat

Družice Landsat patří mezi nejznámější družice. Pořizuje data středního prostorového rozlišení a jejich historie sahá až do roku 1972, kdy byl na oběžnou dráhu vynesen první z dnes již osmidílné sady satelitů. V současnosti jsou v provozu družice Landsat 7 a 8.

Družice Landsat snímá v šesti spektrálních pásmech v rozlišení 30 m  a v jednom pásmu tepelném. Družice Landsat 7 navíc disponuje panchromatickým pásmem s rozlišením 15 m.

Družice Landsat 8 pak vedle stejných pásem jako její předchůdkyně nabízí další speciální pásma (pobřežní a aerosolové), a to opět v rozlišení 15 a 30 m. Speciální kanál Cirrus slouží k detekci jemné oblačnosti a odstranění jejího vlivu na data. Nově jsou k dispozici také dvě termální pásma s rozlišením 100 m.

Díky návaznosti používaných senzorů a díky obsáhlým archivům se družice Landsat výborně hodí pro detekce změn z různých časových období, k získávání informací o využití krajiny (stavbě silnic, rozsahu povrchových dolů, lesní těžbě, …) a především k rozlišení druhů vegetačního pokryvu a zjištění jejich zdravotního stavu, vlhkosti apod.

Data Landsat jsou zdarma ke stažení na stránkách USGS: http://glovis.usgs.gov, případně jsou online k dispozici například v aplikaci Landsat Explorer (http://landsatexplorer.esri.com/)

Družice Sentinel 2

Družice Sentinel-2 je již druhou družicí Evropské kosmické agentury v rámci programu Copernicus. Navazuje na družice typu Landsat nebo SPOT určené především pro analýzy vegetace, lesů, detekci změn nebo monitoring přírodních katastrof. Dvě identické družice Sentinel-2A a Sentinel-2B se na oběžné dráze pohybují od roku 2015, respektive 2017. Disponují 13 pásmy ve viditelném, blízkém infračerveném a krátkovlnném infračerveném spektru. V závislosti na spektrálním pásmu poskytují prostorové rozlišení 10, 20 nebo 60 m. Díky soustavě družic Sentinel 2A+2B je časové rozlišení 5 dní. Data Sentinel jsou k dispozici na stránkách https://scihub.copernicus.eu/ nebo v českém datovém skladu http://collgs.czechspaceportal.cz/, případně online v aplikaci Sentinel Explorer (https://sentinel2explorer.esri.com).

 

    Landsat 7 Landsat 8 Sentinel-2
Datum vypuštění   15. 4. 1999 11. 2. 2013 23.6.2015 (Sentinel-2A), 7.3.2017 (Sentinel-2B)
Provozovatel   USGS USGS ESA
Spektrální rozlišení panchromatické 520-900 nm 503-676 nm -
Spektrální rozlišení multispektrální pobřežní - 435-451 nm 443,9 *
viditelné modré 450-520 nm 452-512 nm 496,6
viditelné zelené 520-600 nm 533-590 nm 560
viditelné červené 630-690 nm 636-673 nm 664,5
vegetation red edge - - 703,9
vegetation red edge - - 740,2
vegetation red edge - - 782,5
NIR 770-900 nm 851-879 nm 835,1
narrow NIR - - 864,8
water vapour - - 945
SWIR - cirrus - 1363-1384 nm 1373,5
SWIR I 155-175 nm 1566-1651 nm 1613,7
SWIR II 209-235 nm 2107-2294 nm 2202,4
tepelné I 1040-1250 nm 1060-1119 nm -
tepelné II - 1150-1251 nm -
Prostorové rozlišení panchromatické  15 m 15 m -
multispektrální 30 m 30 m 10 m/20 m/60 m**
tepelné 60 m 100 m -
Radiometrické rozlilšení   8bitové 12bitové 8-16 bitové
Doba oběhu   16 dní 16 dní 5 dní
Čas přeletu (lokální čas)   10.00 9.30–10.00 10:30
Inklinace   98,2 ° 98,2 ° 98,6°
Velikost scény   183 × 173 km 183 × 173 km 290 x 290 km
Výška orbity   705 km 705 km 786 km
* V případě Sentinel-2 je udávána centrální vlnová délka 
** V závislosti na spektrálním pásmu