Radarová data

COSMO-SkyMed, TerraSAR-X

Radarová data jsou specifickou kategorií dat. Nejedná se přímo o obrazová data, protože snímky jsou pořízeny v mikrovlnné části elektromagnetického spektra. Největším rozdílem je to, že radarové senzory vysílají vlastní pulsy a následně zachycují jejich odraz od zemského povrchu. Díky tomuto tzv. aktivnímu senzoru může radar snímat i v podmínkách, při kterých to optické družice neumožňují. Za špatného počasí či deště totiž pulzy pronikají i mraky a rovněž mohou snímat i v noci. Tento způsob snímání je pak užitečný především pro sběr dat za zhoršených klimatických podmínek, například v období zvýšené oblačnosti nebo při přírodní katastrofě.

COSMO-SkyMed

První ze systému čtyř senzorů COSMO-SkyMed byl vypuštěn 7. 6. 2007, poslední pak 5. 11. 2010. Satelity jsou určeny především pro monitoring Země a pro krizový management. Mají možnost interferometrie a polarimetrie a jejich rozlišení se pohybuje od 1 m u snímků s rozlohou 10×10 km až po prostorové rozlišení 100 m u snímků zachycující území 200×200 km. Snímky jsou vhodné pro nejrůznější geologické a geomorfologické aplikace, sledování ledovců a určování vlhkosti rostlin či půdy (radarové záření proniká i několik cm pod zemský povrch).

TerraSAR-X

Radarová družice TerraSAR-X snímá od roku 2007 a pořizuje snímky s prostorovým rozlišením až 1 m. Na palubě nese senzor SAR-X pracující v pásmu X (9,65 GHz). Senzor provozuje evropská společnost Astrium Defence and Space a slouží především pro mapování zemského povrchu, tvorbu digitálních modelů terénu, monitoring vlhkosti, ale také pro sledování přírodních katastrof.

 

COSMO‑SkyMed

TerraSAR-X

Datum vypuštění

7. 6. 2007

15. 6. 2007

Provozovatel

ASI

Astrium D&S

Prostorové rozlišení

1 m až 100 m

1 m až 16 m

Doba oběhu

17 dní

3 dny

Inklinace

97,9 °

97,4 ˚

Velikost scény

10 × 10 km až

200 × 200 km

10 × 25 až

100 × 22 500 km

Výška orbity

619 km

512 km