Řešíme česká specifika

Geoinformatika v České republice má své zvláštnosti: souřadnicový systém S-JTSK, data z katastru nemovitostí sdílená ve formátu VFK, data registru RÚIAN ve formátu VFR a další. S naším souřadnicovým systémem dokáže ArcGIS nativně pracovat a pro ostatní specifika jsme vyvinuli nástroje, které tato data dokážou nejen číst, ale také mohou celou databázi periodicky aktualizovat.

Takto můžete s pomocí dat RÚIAN vybudovat spolehlivý systém podkladové mapy se všemi daty dostupnými z registru a se službou, která vyhledává prostřednictvím zadané adresy. Data můžete automaticky aktualizovat každý den.

 

Vytvořte geodatabázi z dat RÚIAN

Nástroj VFR Import slouží pro převod dat z Výměnného formátu RÚIAN (VFR) do geodatabáze systému ArcGIS. Jeho volně použitelnou verzi si můžete stáhnout ihned.

 

Služby nad daty RÚIAN

Data RÚIAN jsou velmi dobrým zdrojem dat na národní úrovni pro vyhledávání a lokalizaci. Proto jsme vytvořili vyhledávací, lokalizační a geokódovací služby nad daty RÚIAN, které se ovšem dají využít i pro jiné soubory dat.

ISKN Import

Pro práci s daty ISKN v prostředí ArcGIS jsme pro vás připravili nástroj ISKN Import. Můžete tak pohodlně načíst data katastru nemovitostí do geodatabáze, vybudovat všechny potřebné relační vztahy a v datech následně vyhledávat.

 

Rozšiřte své aplikace o nové funkce s našimi widgety

Potřebujete ve webové aplikaci tisknout mapové série, prohlížet data ISKN nebo vkládat CAD data? Pro vaše aplikace ve Web AppBuilder for ArcGIS jsme připravili zajímavé widgety, které vám a vašim kolegům mohou ušetřit mnoho času.

VKMARC

Nástroj VKMARC převádí data katastrální mapy digitalizované (KM-D), poskytovaná Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním ve formátu VKM, do systému ArcGIS.

 

Nenašli jste řešení pro problém, kterému čelíte?